پیشنهاد آخوندی به روحانی درباره وام مسکن

وزیر راه و شهرسازی گفت: پیشنهاد من به رئیس جمهوری این است که میزان اعطای تسهیلات مسکن را از هر 6 ماه یک برابر به هر پنج ماه یک برابر افزایش دهد. به گزارش پیام ساختمان ، عباس آخوندی اظهار داشت: در حال حاضر مسئله ما در ایران به این برمی گردد که چگونه کیفیت سکونت را در کشور ارتقا دهیم. عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: در حال حاضر در استان و در شهر مشهد، حدود 5 هزار هکتار بافت فرسوده وجود دارد که اگر به آن رسیدگی نشود افزایش پیدا می کند. آخوندی تصریح کرد: شهرهایی که از درون فرسوده می شوند نمی توانند کیفیت زندگی، امنیت، موضوعات اجتماعی و فرهنگی را در شهر ارتقا دهند. باید توجه داشته باشیم که هویت شهرها نه در حاشیه که در بافت شهری و در درون بافت وجود دارد و باید به هویت شهرها و ارتقای کیفیت آن ها بیندیشیم و برای آن ها برنامه داشته باشیم. وزیر راه و شهرسازی همچنین خاطرنشان کرد: بافت های شهرهای ما نشان دهنده اتفاقاتی است که در حوزه شهرسازی و همچنین اجتماعی در حال رخ دادن است. وی ادامه داد: فکر می کنم برنامه ما در دولت، مجلس و شهرداری برای دو دهه آینده باید بر این مطلب متمرکز باشد که چگونه کیفیت زندگی را در بافت های شهری ارتقا بدهیم. آخوندی با تأکید بر اینکه در حال حاضر کیفیت زندگی نازل شهری سبب ناخرسندی بسیاری است، گفت: اقدامات عملیاتی وزارت راه و شهرسازی در جهت ارتقای کیفیت زندگی شهری توانمند کردن مردم است که در بحث توانمند کردن مردم در بافت ها ما با تکیه بر نظام پس انداز و راه اندازی صندوق پس انداز یکم و افزایش میزان تسهیلات به مردم و همچنین کاهش سود تلاش های قابل توجهی را در راستای توانمند کردن مردم انجام دادیم. وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر آنکه دولت یازدهم افزایش قدرت خرید را در جهت توانمند کردن مردم با تکیه بر نظام پس انداز افزایش داد، افزود: نرخ سود تسهیلات در بافت فرسوده 8 و در سایر بافت ها 9.5 درصد است که رقم مناسبی است. وی گفت: بر اساس آمارهای در حال حاضر 260 هزار نفر در صندوق پس انداز یکم ثبت نام کرده اند که بر اساس میانگین، روزانه 800 نفر در صندوق ثبت نام می کنند که ما باید بتوانیم این رقم را افزایش دهیم. آخوندی ادامه داد: پیشنهاد من به رئیس جمهوری این است که میزان اعطای تسهیلات مسکن را از هر 6 ماه یک برابر به هر پنج ماه یک برابر افزایش دهد. وی همچنین گفت: پیشنهادم به مسئولان استان خراسان رضوی این است که محدوده شهر مشهد را در 31 هزار هکتار برای طرح جامع کافی بدانند و روی همان میزان این رقم بسته شود. همچنین روستاهای واقع در حریم نیز جزو محدوده منفصل شهری شوند. عضو کابینه دولت دوازدهم با تأکید بر اینکه هرچه تقسیمات کشور بیشتر شود کنترل کمتر خواهد شد، گفت: ما در وزارت راه و شهرسازی در تلاش هستیم تا تقسیمات کشوری را کاهش دهیم. انتقاد از توزیع ناعادلانه امکانات شهری وی با اشاره به این مطلب که 2 میلیون و 600 خانه خالی و 2 میلیون و 100 خانه دوم در کشور وجود دارد به وضعیت بدمسکنی 6 میلیون خانوار (19 میلیون نفر بدمسکن) اشاره کرد و گفت: آمارها نشان می دهد در حوزه شهرسازی و توزیع امکانات شهری مشکلات عدیده ای وجود دارد که باید در طی 4 دهه گذشته موردبررسی و موشکافی قرار گیرد. مبنای ارزیابی آینده شهرهای ایران کیفیت و نه کمیت است آخوندی یادآور شد: در سال 75 که طرح جامع مشهد تصویب می شد به خاطر دارم که سطح طرح جامع 22 هزار هکتار بود و جمعیت مشهد بالغ بر یک میلیون و 800 هزار نفر بود همان زمان ها بحث ما در وزارت مسکن با مقامات مشهد این بود که اجازه ندهیم جمعیت بیشتر شود تا مسائل مختلف در آینده گریبان گیر مشهد شود. وی ادامه داد: در حال حاضر سطح طرح جامع مشهد به 31 هزار هکتار رسیده است که نشان از بی توجهی تذکرات در سال های پیشین دارد، در حال حاضر جمعیت شهر مشهد از یک میلیون و 800 هزار نفر به 3 میلیون نفر رسیده است، یعنی 1.2 میلیون نفر به جمعیت شهری اضافه شده است. عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: متأسفانه این مطلب در تمام ایران رواج پیداکرده است و به عنوان نمونه در شهر مشهد شاهد هستیم که بیش از 9 هزار هکتار به شهر اضافه شد و در مقابل 9 هزار بافت حاشیه ای در طی 20 سال به شهر مشهد افزوده شد و این ها نشان دهنده این مطلب است که اگر مساحت شهری افزایش پیدا نمی کرد، نرخ بهره وری بسیار بالاتر بود. وی با تأکید بر این مطلب که رابطه بین جمعیت و مساحت بسیار مهم است گفت: آخر کار مدیریت شهری را مردم اداره می کنند و از بودجه عمومی نیست به همین دلیل توجه به مسائل مردم و کاهش آن ها بسیار حائز اهمیت است. چاره اندیشی برای چگونگی حفاظت از بافت های شهری آخوندی همچنین گفت: مشکلی که در حال حاضر در استان خراسان رضوی وجود دارد این مطالب است که گفته می شود در 30 شهر بافت فرسوده و در 6 شهر حاشیه وجود دارد که این ها نشان می دهد شهرهای ما از درون دچار پوسیدگی می شوند و این می تواند مسئله آینده شهرهای ایران باشد بنابراین نکته مهمی که وجود دارد این مطلب است که باید برگردیم و اندیشه کنیم که چگونه می توانیم از بافت های شهری خود محافظت کنیم. عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: اتفاقی که در ایران رخ داده و باید موردتوجه تمامی دست اندرکاران و سیاست گذاران قرار بگیرد این موضوع است که رشد جمعیت در کشور رو به کاهش است. بر اساس آمارهای سال 95، رشد جمعیت کشور 1.24 بود. درعین حال، بر اساس آمارها، در حدود 7 تا 10 استان رشد جمعیت بین صفر و منفی بوده و در 10 تا 12 استان نیز نرخ رشد جمعیتی بین صفر تا یک است. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این مطلب که در ذهن بیشتر مسئولان منظور از رشد شهری رشد دهه های 60 و 70 شمسی تداعی می شود درحالی که رشد شهری با کاهش چشمگیری در دهه کنونی روبه رو بوده است، گفت: در بیشتر شهرهایی که طرح جامع را تصویب می کنیم شهرها در سال 95، به رقمی که در طرح جامع پیش بینی می شد نرسیده اند که این نکته به همه ما یادآور می شود که نرخ رشد جمعیت و بهره وری از زمین، نرخ کاهنده ای بوده است. آخوندی با طرح پرسش هایی همچون اینکه سیاست اصلی در حوزه مسکن برای 20 سال آینده چیست و چه می تواند باشد؟ یا با وضعیتی که هم اکنون در آن به سر می بریم آیا باید همچنان به سمت توسعه شهرها برویم یا اینکه آینده شهرهای کشور از جنبه کیفی و نه کمی ارزیابی خواهند شد؟ گفت: به واقع درنهایت مسئله ما در شهرها بحث کیفیت زندگی است. ارتقای کیفیت سکونتگاه های شهری در دستور کار سیاست گذاران و برنامه ریزان وی معتقد است: در حال حاضر مسئله ما در ایران به این برمی گردد که چگونه کیفیت سکونت را در کشور ارتقا دهیم. عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: در حال حاضر در استان و در شهر مشهد، حدود 5 هزار هکتار بافت فرسوده وجود دارد که اگر به آن رسیدگی نشود افزایش پیدا می کند. آخوندی تصریح کرد: شهرهایی که از درون فرسوده می شوند نمی توانند کیفیت زندگی، امنیت، موضوعات اجتماعی و فرهنگی را در شهر ارتقا دهند. باید توجه داشته باشیم که هویت شهرها نه در حاشیه که در بافت شهری و در درون بافت وجود دارد و باید به هویت شهرها و ارتقای کیفیت آن ها بیندیشیم و برای آن ها برنامه داشته باشیم. وزیر راه و شهرسازی همچنین خاطرنشان کرد: بافت های شهرهای ما نشان دهنده اتفاقاتی است که در حوزه شهرسازی و همچنین اجتماعی در حال رخ دادن است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 318فهرست مطالب شماره 318
گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی کاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیکفپوش ، پارکت ، لمینتسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندرب و پنجره UPVCترموود و چوب نماآجر نسوز ، آجر نسوز نما استخر ، سونا ، جکوزیشیرآلات بهداشتیدرب ضد سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیدیوار پوش - دیوارپوش دکوراتیورنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون پارتیشن پردهشیشه ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستخانه چوبی - سازه های چوبیپله پیش ساخته ، نرده استیلورق ام دی اف و اچ دی افمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق مبلمان خانگی ، اداری ، شهریدرب و پنجره درب و پنجره آلومینیومدرب و پنجره چوبیدرب و پنجره آهنی بلوک شیشه ایحفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سینورپردازیموکتغرفه سازییراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره قفل و کلید دیجیتالکابین دوش
ثبت آگهی رایگان
×