افزایش مقاوم سازی واحدهای روستایی تا 75 درصد

معاون روستایی بنیاد مسکن، با اشاره به وجود پنج میلیون و 380 واحد روستایی در کشور گفت: بنا داریم تا پایان سال 1405، تعداد واحدهای مقاوم سازی شده در روستاها را به 75 درصد افزایش دهیم. به گزارش پیام ساختمان، عزیز الله مهدیان با اشاره به اینکه مقاوم سازی مسکن روستایی در کشور از سال 73 و در قالب برنامه های توسعه آغاز شد، اظهار داشت: با توجه به کند بودن روند مقاوم سازی، از اول برنامه چهارم توسعه قرار شد هرساله 200 هزار واحد مسکن روستایی در کشور مقاوم سازی شود که تاکنون بر اساس برنامه برای 2 میلیون واحد تسهیلات تأمین شده که از این تعداد یک میلیون و 760 واحد روستایی منجر به عقد قرارداد با بانک ها شد و عملیات ساخت و بهره برداری از یک میلیون و 550 واحد به پایان رسید. به گفته وی، این در حالی است که سالانه بین 40 تا 50 هزار واحد حادثه دیده نیازمند بازسازی در روستاها وجود دارد که از سال 84 به بعد نیز 360 هزار واحد در قالب بازسازی مناطق حادثه دیده مقاوم سازی شده اند. مهدیان با اشاره به وجود پنج میلیون و 380 واحد روستایی موجود در کشور بر اساس آخرین سرشماری های موجود، گفت: تاکنون از این تعداد حدود 2 میلیون و 100 هزار واحد مقاوم سازی شده اند که با توجه به احداث و بهسازی برخی واحدهای روستایی توسط خود روستاییان، حدود 40 درصد منازل روستایی کشور مقاوم سازی شده اند. وی اظهار داشت: بر اساس طرح جامع مسکن نیز بنا داریم تا پایان سال 1405 تعداد واحدهای مقاوم سازی شده در روستاها را به 75 درصد افزایش دهیم. به گفته این مسئول، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هیچ کمبود منابع اعتباری برای مقاوم سازی واحدهای روستایی ندارد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 314فهرست مطالب شماره 314
×