بازدید امروز تا این لحظه 7998 بار

جلد چهارم کتاب اندیشه معماران معاصر رونمایی شد

بر اساس آمار منتشره از سوی یونسکو، ایران با دارا بودن هشت درصد از کل دانش آموختگان و دانشجویان معماری جهان، در صدر تحصیلات این رشته قرار دارد و این تعداد، دوازده برابر میانگین جهانی است. در این میان صاحب نظران حوزه معماری، بر خود لازم دانسته اند تا با حضور در مجامع مختلف، تریبون ها، رسانه ها و... افق های جدیدی را ترسیم کنند. یکی از موارد ایجادشده برای ارائه اندیشه ایشان، سلسله کتبی است تحت عنوان اندیشه معماران معاصر که توسط انجمن مفاخر معماری ایران به نشر عقاید و نظریات اندیشمندان جامعه معماری کشور می پردازد. مراسم رونمایی از جلد چهارم اندیشه معماران معاصر ایران در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار شد. در این مراسم سخنرانان و متقدمان حوزه معماری کشور بر این مهم تأکید داشتند ما به عنوان مردمی که دارای تاریخی قابل توجه هستیم، پیوسته درگیر خطایی تاریخی بوده ایم که به واسطه آن به یکی از دو روی سکه رجعت کرده ایم، غافل از آن که هر طرف آن ما را به یک بن بست رهنمون می کند. اینکه گذشته فرهنگی را به مثابه امری منجمد می پذیریم و هیچ گونه تفسیری خارج از الگوی پیشین از آن امکان پذیر نیست و یا اساسا با اتکا به روی دیگر سکه خود را به معماری جهانی گره می زنیم. چگونه ممکن است امری منجمد، خشک و بدون نو شدن، نسل به نسل بتواند در فراز و نشیب تاریخ تداوم یابد؟ معماری بناهای فعلی در شهرهای بزرگ فاقد سادگی است به گزارش خبرنگار پیام ساختمان سیروس باور، یکی از سخنرانان دعوت شده به مراسم رونمایی بود، وی بابیان اینکه در معماری عامل اصلی زیبایی، هماهنگی است، گفت: کیفیت معماری وابسته به سادگی و زیبایی است و آنچه امروز در معماری شهرهای کشور ازجمله تهران در حال وقوع است، این است که دیگر سادگی و هماهنگی در طراحی بناها موردتوجه نیست. وی افزود: معماری های اکنون شهرهای بزرگ کشور از یک سو فاقد سادگی و از سوی دیگر مزین به زیورآلاتی زائد هستند. به گفته باور، جسم زیبا هیچ بخش زائدی ندارد، بنابراین معماری های فعلی در شهرهای بزرگ عنصر زیبایی و سادگی خود را ازدست داده اند. این فعال حوزه معماری کشور با اشاره به اینکه یک بنا می تواند با بنای مجاورش هم هماهنگی و هم تضاد داشته باشد، گفت: تضاد، المانی از تنوع است به شرط اینکه در مکانی درست قرار گیرد. کمیسیون ماده 5 باید از بین برود وی ادامه داد: یک معمار خوب باید در نهادش خوی انسان دوستی نهفته باشد. وی در توضیح بیشتر برای ضرورت وجود خوی انسان دوستی در نهاد معمار تصریح کرد: در مجموعه اطلس مال تعدادی درخت با امضای سه نفر قطع شد که اگر حس انسان دوستی در نهاد آن افراد وجود داشت، نباید با قطع درختان برای احداث یک بنا موافقت می کردند. باور با اشاره به وجود کمیسیون ماده 5 گفت: این کمیسیون باید از بین برود، چراکه در این کمیسیون برخی افراد به جای معماران و آرشیتکت ها تصمیم می گیرند که تصمیم های غیر معماری آن ها به نام معماران اعلام می شود. کیفیت آموزش معماری در کشور زیر سؤال است مصطفی بهزاد فر از دیگر سخنرانان در این مراسم بود که مسئله کیفیت آموزش معماری در کشور را مورد نقد و بررسی قرارداد. وی بابیان اینکه کیفیت آموزش در رشته معماری برای دانشجویان در سی سال گذشته پایین آمده، اظهار داشت: باید از طریق ایجاد یک بستر آموزشی درست، امکان برقراری ارتباط علمی میان دانشجویان معماری سال های اول و آخر فراهم شود که به واسطه آن، تألیفات و تحقیقات بیشتری در بخش تولید علم صورت گیرد. بهزاد فر به ماهیت وجودی دفتری در شهرداری تهران به نام دفتر توافقات اشاره کرد و گفت: این دفتر که از زمان آقای کرباسچی در شهرداری ایجاد شد، محلی برای اخذ اضافه تراکم برای ساخت وساز بود و هر فردی که اضافه تراکم می خواست به این دفتر مراجعه کرده و با واریز پول هرچقدر می خواست تراکم می خرید. به گفته این کارشناس معماری، نتیجه فعالیت این دفتر که اکنون به شورای معماری تغییر نام داده، چیزی جز این نیست که در حال حاضر بیش از 60 درصد از ساختمان های 4 طبقه در منطقه یک تهران 14 طبقه شده اند. وی با اشاره به ضرورت نو شدن معماری ایران و مدرنیزه شدن آن گفت: البته مدرنیزه شدن معماری در کشور باید با تکیه بر اصالت و ارزش های ایرانی باشد. تولید دانش زمینه ساز اشتغال زایی دانش آموختگان معماری در کشور بر پایه این گزارش، یک کارشناس متقدم معماری در کشور بر این باور است، باوجودی که 8 درصد از دانش آموختگان معماری جهان ایرانی هستند، ولی میزان اشتغال زایی این قشر تحصیل کرده در کشور زیر 15 درصد است. عباس زنوزی که یکی دیگر از سخنرانان دعوت شده به مراسم رونمایی از جلد چهارم کتاب اندیشه معماران معاصر بود، بابیان اینکه تولید علم و انجام پژوهش های کاربردی می تواند زمینه اشتغال زایی دانشجویان و دانش آموختگان معماری کشور را فراهم کند،گفت: تولید و نشر چنین تحقیقات و کتاب هایی با رویکرد پراگماتیسم بسیار مفید بوده و باید افزایش یابد. وی ادامه داد: در حال حاضر به دلیل پایین بودن میزان تولید علم در حوزه معماری نوین، معمار کارآمد کم داریم. به گفته زنوزی، اکنون تولید دانش در حوزه نوسازی معماری ایران زیر خط فقر است و فضای توسعه وجود ندارد. وی خواستار انتقال تجربیات کارشناسان متقدم معماری کشور به دانشجویان و دانش آموختگان جدید شد و آن را لازمه نو شدن معماری ایران با تکیه بر اصالت ها و ارزش های فرهنگی ایرانی دانست.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 312فهرست مطالب شماره 312
×