بازدید امروز تا این لحظه 6224 بار

احتمال خاموشی برق قوت گرفت

درحالی که روند مصرف برق در کشور به نحو نگران کننده ای رو به افزایش است ،مسئولان وزارت نیرو از قوت گرفتن احتمال خاموشی در صورت عبور مصرف برق از مرز 50 هزار مگاوات خبر می دهند. به گزارش پیام ساختمان، پیک مصرف برق یکی از روزهای هفته گذشته در حالی به 52 هزار و 470 مگاوات رسید که در مدت مشابه سال گذشته تا همین تاریخ به هیچ عنوان پیک برق از 49 هزار مگاوات بالاتر نرفته بود. این در حالی است که در چند روزی که از تیرماه سال جاری سپری شده ما شاهد ثبت 5 بار مصرف بیش از 50 هزار مگاواتی برق، و تقریباً به همین میزان مصرف بیش از 49 هزار مگاواتی مصرف برق بوده ایم. گزارش ها حاکی از این است که در بسیاری از شهرهای ایران نیز در همین روزهای اخیر رکورد پیک مصرف برق در مقایسه با سال های گذشته شکسته شده و مصرف برق به شکل بی رویه ای بالا رفته است. مقایسه پیک مصرف برق در روز گذشته با روز شنبه بیانگر افزایش 837 مگاواتی، و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان از افزایش 6 هزار و 461 مگاواتی مصرف برق است. آرش کردی مدیرعامل توانیر در پاسخ به این سؤال که اگر از مرز مصرف 50 هزار مگاوات عبور کنیم آیا در وضعیت نگران کننده و خاموشی قرار می گیریم، گفت: به هرحال وقتی مصرف برق از 50 هزار مگاوات عبور می کند، شبکه برق در وضعیت مطمئنی قرار نمی گیرد و نیاز به تمهیدات ویژه ای است. وی ادامه داد: این محدودیت زمانی رخ می دهد که بار شبکه در یک لحظه به بیش از 50 هزار مگاوات افزایش یابد، بنابراین دو بحث مهم در دستور کار ما قرار دارد که یکی بحث تولید و ذخیره برق و دیگری ظرفیت بسته های انتقال، توزیع و فوق توزیع است. بر این اساس کل مبادلات برق در روز گذشته برابر با یک هزار و 929 مگاوات بوده که سهم صادرات یک هزار و 260 مگاوات و سهم واردات 669 مگوات بوده است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 309فهرست مطالب شماره 309
×