مردم از درمان و سیاحت خود کاسته اند

عباس قائد رحمت، با بیان اینکه متأسفانه فاز اول اجری هدفمندی یارانه پر از اشتباه بوده و هزینه های بالایی را برای دولت به همراه داشت،به پیام ساختمان گفت: هدف از اجرای یارانه فقط و فقط محرومیت زدایی بود و این امر با نواقصی که در فاز اول داشت، نتوانست موفق باشد .

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در اخطار قانون اساسی گفت: پرداخت یارانه نقدی بر اساس درآمد نسبی خانوارها باشد. عباس قائد رحمت، با بیان اینکه متأسفانه فاز اول اجری هدفمندی یارانه پر از اشتباه بوده و هزینه های بالایی را برای دولت به همراه داشت،به پیام ساختمان گفت: هدف از اجرای یارانه فقط و فقط محرومیت زدایی بود و این امر با نواقصی که در فاز اول داشت، نتوانست موفق باشد . بر همین اساس دولت برای اجرای فاز دوم با حساسیت و دقت بسیار زیادی عمل خواهد کرد. نماینده مردم دورود در جریان رسیدگی و تصویب پیشنهاد تبصره 21 ، در اخطاری به استناد اصل 43 قانون اساسی که به تأمین نیازهای اساسی مردم اذعان دارد، گفت: تصویب 63/2هزار میلیارد تومان که مساوی یک سوم بودجه کشور است باید با دقت تمام پیگیری شود . وی با اظهار رضایت از پیشنهاد محمد قسیم عثمانی که بر اساس آن، دولت مکلف است حداکثر تا پایان خردادماه سال 93 اقدامات قانونی لازم را جهت اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها انجام و از ابتدای تیرماه 93 به گونه ای عمل کند که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول بر اساس قانون اصلاحی مذکور فاز دوم را اجرا نماید، گفت: این پیشنهاد با 119 رأی موافق، 79 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر به تصویب رسید. همچنین بر اساس این مصوبه پرداخت یارانه نقدی از محل اصلاح قیمت های کالاها و خدمات موضوع مواد 1 و 3 قانون هدفمندسازی یارانه ها مصوب 15/10/1388 مندرج در پیوست شماره 3 این قانون (موضوع ردیف 295330) و یارانه های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون تنها تا پایان خردادماه و تا سقف 110 هزار میلیارد ریال مجاز است. همچنین مجلس شورای اسلامی بر اساس این مصوبه به دولت اجازه داد از کلیه روش هایی که منع قانونی ندارد برای شناسایی جامعه هدف استفاده نموده و زمینه اجرای هدفمندی یارانه ها را در فاز دوم بر مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم نماید. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه از دولت می خواهیم به موضوع پرداخت یارانه نقدی بر اساس درآمد نسبی خانوارها توجه کند، گفت: بر اساس برآوردی که از مناطق محرومی مانند استان لرستان ،چهارمحال بختیاری ،ایلام و چند استان دیگر داشتیم در آمد یک فرد در این استان ها کمتر از 50درصد درآمد در بقیه استان ها است.وی در ادامه با ابراز تاسف از اینکه مردم ما هم از درمان و هم از سیاحت خود به علت گرانی کاسته اند ،گفت: اگر بهداشت و سیاحت را از مردم بگیریم مردمی غمگین و بیمار خواهیم داشت . عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: یکی از بن های پیشنهادی بنده، بن مسکن برای کمک به مستأجران است که می تواند وضعیت بازار مسکن را سامان دهد .
انتهای خبر/پ
×