بازدید امروز تا این لحظه 31194 بار

حریم های فراموش شده

قسمت دوم: در مطلب پیشین خواندیم که حریم چند تعریف دارد: 1.حریم یک فضا وقتی حاصل می شود که علاوه بر پناهگاه بودن یعنی محیطی امن برای ساکنین،آرامش و آسایش آنان را نیز فراهم کند، 2.البته با دیدی دیگر حریم به معنای حرمت و محرمیت می توان چنین استنباط کرد که فضایی که علاوه بر دارا بودن خصوصیات امنیت ، آرامش ،آسایش دارای ارزش و حرمت باشد و 3. با توجه به معنای محرمیت از دید و دسترس اغیار نیز به دور باشد. 4.همچنین حریم مسئله ای است که تابع فرهنگ و موقعیت هر جامعه است و افراد با فرهنگ و عقاید متفاوت درباره حریم نیز ادراک متفاوتی را از خود بروز می دهند و همین مسئله هم سبب ساز هویت بخشی این صفت گشته است. در این مطلب سعی بر آن داریم تا آثار منفی روانی نابودی حریم در معماری را با توجه به تعریف های 1- 4 ارائه شده درباره حریم در خانواده و جامعه بررسی نموده وبیان نماییم. 1.آُسایش از منظر حریم مهم ترین دغدغه عصر حاضر که در فضاهای معماری مورد فراموشی سپرده شده مسئله آسایش است چراکه اگر در یک فضای معماری آسایش وجود نداشته باشد و افراد نتوانند در آسودگی زندگی کنند و با سختی و رنج زندگی کنند درنتیجه این ها منجر به بیماری های جسمی در افراد خواهد شد که بیماری جسمی به مرورزمان بیماری های روحی در پی خواهد داشت. ol start= 2 2. ارزش و حرمت از منظر حریم /ol امروزه در معماری معاصر ارزش مکان ها از بین رفته اند و حرمت قبلی خودشان را ندارند؛ درگذشته هر مکانی برای خودش حرمتی داشت که همه افراد باید به آن پایبند می بودند اما حال این مکان ها و حرمتشان به کلی محو گشته اند و این خود زمینه ساز بحران هویت و نابودی ارزش و فرهنگ یک جامعه است و این نابودی ارزش هاست که جامعه را با بالا بردن آمار بزهکاری و جرم و جنایت در آن به انحطاط می کشاند. ol start= 3 3. محرمیت از منظر حریم /ol همچنین خانه ای که با توجه به مسئله محرمیت باید از دید اغیار دور باشد اما این ویژگی در آن رعایت نشده باشد باعث می شود تا در آن خانواده تحت فشارهای روانی بوده، امنیت نداشته باشند درنتیجه نبود امنیت و آرامش روحی موجب بالا رفتن بیماری های روحی و روانی در خانواده شده و افراد دچار افسردگی می شوند، درصد نشاط و شادابی وامید به زندگی در جامعه به حد فزاینده ای کاهش می یابد و در چنین جامعه ای افراد مضطرب، پریشان حال منفعل، بی حوصله ،افسرده ،بی انگیزه و.. بوده که در این صورت سبب عمر کوتاه و بالا رفتن آمار خودکشی نیز می شود. ol start= 4 4. حریم از منظر فرهنگ /ol محیط و فضاهای اطراف اگر با توجه به هویت ملی طراحی نشوند افراد به علت عدم حس تعلق خاطر به این محیط ها نسبت به آن ها احساس مسئولیت نمی کنند و همچنین افراد به خاطر محیط بی روح و غیر جذاب اطراف منازلشان ترجیح می دهند وقت های بیکاری و اوقات فراغت خود را در خانه ها همان سلول های یکنواخت بگذرانند. ادراک انسان از محیطی که دور و بر خود ساخته است تابع فرهنگ او است ، ولی اغلب به این مطلب توجه کافی نمی شود، کسی که می خواهد در مکانی سکونت کند بایستی بتواند به راحتی محیط اطراف خود را نیز تجربه کند. در گذشته به دلیل رعایت بسیاری از نکات ریز که در حال حاضر به چشم ما نمی آید جامعه سالم و با هویتی ملی بود و این ها زمینه ساز عمرهای طولانی، ارتباطات صمیمی و دوستانه بین افراد می شد که در دوران معاصر این ارتباطات در حال کمرنگ شدن و عمرها روزبه روز کوتاه تر می شوند ،امید افراد مانند گذشته نیست، اغلب افراد تنبل، بی هدف و بی حوصله اند که همه این ها ریشه روانی دارند چراکه افراد در فضاهایی قرار می گیرند که ازنظر معماری متناسب با روحیه، فرهنگ، ارزش های آنان نبوده و دچار بحران هویت شده و بی انگیزه می شوند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 308فهرست مطالب شماره 308
×