نورپردازی محوطه

همان طور که می دانید، نورپردازی در محوطه های مختلف به شکل موردی مشخص می شود و یک نسخه کلی برای تمام محوطه ها نمی توان تجویز کرد. در نورپردازی محوطه باید به روشنایی معابر به کاررفته در محوطه ها توجه شود. از ایجاد مزاحمت نوری برای همسایگان مجاور محوطه موردنظر پرهیز شود. به تعمیر و نگهداری چراغ ها و تجهیزات مرتبط با آن توجه خاص شود. با توجه به کاربری محیط سطح نور لازم تأمین شود. چراغ ها و پایه ها با مبلمان استفاده شده در محوطه باید هماهنگ و مرتبط باشند. به ظاهر و شکل ازنظر زیبایی اهمیت ویژه داده شود. مصرف انرژی الکتریکی به شکل بهینه باشد. به منظور برقراری امنیت، امکان شناسایی مقاصد افراد از روی چهره آنان از فاصله حداقل 4 متری وجود داشته باشد. همچنین در نورپردازی محوطه، نورپردازی باید استاندارد و به گونه ای باشد تا موانع، پله ها و سراشیبی ها قابل رؤیت باشند. از دیگر موارد مهم در نورپردازی محوطه توجه به قابل رؤیت بودن علائم راهنما، تابلوها و جهت ها قابل شناسایی باشد. نورپردازی محوطه جنبه دکوراتیو دارد و به منظور ایجاد تصاویر چشم نواز و جذب عابران انجام می شود. در نورپردازی محوطه اشعه نورانی نباید مستقیماً بر چشم ناظران تابیده شود چون موجب خیرگی عابران و آزار همسایگان می شود. وجود نقاط تاریک ضروری می باشد زیرا جلوه اشیای روشن شده را دوچندان می کند، به منظور دیگر کنتراست مثبت درر دیدن اشیا ایجاد می کند. از ایجاد سایه های عمیق اضافی روی سوژه نورپردازی شده باید پرهیز کرد. رنگ نور انتخابی با توجه به رنگ و ضریب انعکاس سوژه انتخاب شود. از منابع نوری با شاخص وضوح رنگ بالا استفاده کنیم. روشنایی محیط سوژه باید موردتوجه بیشتری قرار گیرد، زیرا هر چه سطح روشنایی محیط بیشتر باشد، روشنایی سطح سوژه باید بیشتر باشد. در سیستم نورپردازی محوطه، نصب تجهیزات و تنظیم منابع نوری کاملاً تخصصی است و از روش های مدون و کلاسیکی مانند نصب سیستم روشنایی تبعیت نمی کند. سعی شود در نورپردازی محوطه در فصول خنک و سرد، از رنگ های گرم و در فصول گرم از رنگ های خنک و سرد استفاده شود. تا حد امکان منابع نوری بکار رفته در نورپردازی مخفی و دور از چشم کار گذاشته شوند. به مسیرها و طرق تغذیه الکتریکی چراغ ها در نورپردازی محوطه توجهی خاص صورت گیرد. در نظر گرفتن مسائل اقتصادی در نورپردازی مانند روشنایی نمی باشد و با توجه به طرح و سوژه مقایسه روش های مختلف با یکدیگر امکان پذیر نیست و معمولاً اهمیت سوژه، هزینه ها را تحت تأثیر قرار می دهد. در انتخاب کردن منابع نوری و توان آن ها به دوره های سرویس دهی سیستم نورپردازی با میزان استفاده روزانه، هفتگی،، فصلی و موقتی توجه بسیار شود. در انتخاب کردن تجهیزات به اخذ مجوزهای نصب با توجه به مالکیت سوژه توجه شود.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 306فهرست مطالب شماره 306
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×