بازگشت متخصصان را از رییس جمهور می خواهیم

رییس جمهور آینده باید مسئولینی را در راس امور فرهنگی کشور ودر راس آن معماری قرار دهد که که شناخت کافی نسبت به هویت معماری کشور داشته باشند و در مرحله تصمیم گیری و تصمیم سازی استاندارها و یا معاونین عمرانی آنها معمار باشند

بازگشت-متخصصان-را-از-رییس-جمهور-می-خواهیم
مهندس علیرضا قهاری رییس انجمن مفاخر معماری ایران در گفتگو با پیام ساختمان گفت: در سه دهه اخیر بعد از انقلاب اسلامی علیرغم تاکید مقامات رسمی کشور و نیاز جامعه به شناخت هویت تاریخی خود و ارزش های جامعه در دوره های مختلف به علت مسایل اقتصادی اجتماعی سیاسی دچار روزمرگی شده ایم . وی ادامه داد:.علیرغم تاکید مقامات اول کشور هیچگاه هم و غم جامعه وسلایق مردم به طرف بالا بردن کیفیت زندگی نبوده است و از ارتقای کیفیت زندگی غافل بودیم و به بیهودگی و روزمرگی عادت کرده ایم در نتیجه مسائل فرهنگی از جمله معماری که نماد این حوزه است به فراموشی سپرده شده است. این کارشناس معماری تصریح کرد: سلیقه مردم در جهتی حرکت کرده است .امروزه نه تنها اساسا به کیفیت فرهنگ معماری ومعماری توجهی نمی شود بلکه به ضد آن توجه می کنیم که قرن ها هویت ما را شکل داده است. وی تاکید کرد:بار بسیار سنگینی به دوش دولتمردان است واگر از کسانی که مسئول این حوزه بوده اند و خط مشی های فرهنگی می داده اند درباره شهر و معماری اسلامی یا هویت ایرانی بپرسیدخودشان هم اذعان داشتند که اگر چه سعی کردند تلاش هایی انجام دهند اما این تلاش ها ثمری نداشت که نمود آن هم موجود است.ممکن است کسی بگوید من موفق بودم ولی از او خواهیم پرسید که در کجا موفق بودی ودر کجا موفق شدی؟ قهاری با اشاره به اینکه اهداف عالیه ارتقای فرهنگ معماری آن گونه که مقامات اول کشور مد نظر داشتند انجام دهند، هم در حوزه برنامه ریزی و هم در حوزه اجرا جامه عمل نپوشیده است ،گفت:تا به حال بخشنامه های فراوانی در رابطه با هویت سازی جامعه وجو دارد ولی در اجرا ضعف داریم.البته این اشکال به خاطر عدم باور خود مسئولان هم هست.در حوزه فرهنگی شما باید باور مسئولان را تقویت کنید. وی با تاکید بر اینکه رییس جمهور آینده باید مسئولینی را در راس امور فرهنگی کشور ودر راس آن معماری قرار دهد که که شناخت کافی نسبت به هویت داشته باشند و در مرحله تصمیم گیری و تصمیم سازی استاندارها و یا معاونین عمرانی آنها معمار باشند ،گفت:در حال حاضر 500 شهردار در کشور وجود دارد که هیچ کدار معمار نیستند..در مراحل تصمیم گیری و اجرا کسانی حضور دارند که شناختی از معماری و هویت سازی واحیای هویت ندارند.مانند اینکه در حوزه پزشکی و سلامت از کسان دیگری بخواهید که در این حوزه اظهار نظر کنند. وی در پایان گفت :مگر نمی گوییم معماری لباس جامعه است؟ چطور خیاط آن غیر معمار است؟بالاخره خیاط معماری باید معمار باشد.رییس جمهور باید کار را دست کاردان بسپارد و ما بازگشت متخصصان را در حوزه های تصمیم سازی وتصمیم گیری از رییس جمهور می خواهیم.
انتهای خبر/پ
×