جزئیات تأمین مالی مسکن مهر

مدیرعامل بانک مسکن مهر از جزئیات تأمین مالی مسکن مهر خبر داد و گفت: دوره بازپرداخت خط اعتباری مسکن مهر 20 ساله و با تنفس 3 ساله خواهد بود.

جزئیات-تأمین-مالی-مسکن-مهر
مدیرعامل بانک مسکن مهر از جزئیات تأمین مالی مسکن مهر خبر داد و گفت: دوره بازپرداخت خط اعتباری مسکن مهر 20 ساله و با تنفس 3 ساله خواهد بود. به گزارش پیام ساختمان محمد هاشم بت شکن در نشست خبری امروز با اشاره به مصوبه سه شنبه هفته گذشته شورای پول و اعتبار اظهار داشت: بر اساس این مصوبه اقساط خط اعتباری که بانک مرکزی به بانک مسکن برای پروژه های مسکن مهر اختصاص داده در دوره بازپرداخت 20 ساله و با تنفس 3 ساله خواهد بود. وی افزود: در ابتدا سقف خط اعتباری برای مسکن مهر 50 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود که با توجه به اینکه در این سال ها 45 هزار میلیارد تومان پرداخت شده، با دوره تنفس 3 ساله سقف تسهیلات پرداختی به 50 هزار میلیارد تومان می رسد. بت شکن خاطرنشان کرد: با این روش باقی پروژه های مسکن مهر تأمین مالی خواهد شد
انتهای خبر/پ
×