آمادگی کمیسیون برای کمک به دولت

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس،با تأکید بر ضرورت رفع مشکل مسکن خارج از نوبت از سوی دولت،گفت: رکود حاکم بر بخش مسکن انگیزه فعالیت انبوه سازان در حوزه ساخت وساز را به شدت کاهش داده است.محمدرضا رضایی کوچی با تأکید بر اینکه فعال شدن بخش مسکن تأثیر چشمگیری در رونق اقتصاد کشور دارد،گفت: ندیدن بخش مسکن در بسته خروج از رکود تبعات بیشماری برای اقتصاد کشور به همراه دارد.نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فعال شدن بسیاری از مشاغل همزمان با بهبود بازار مسکن، افزود: رکود حاکم بر بخش مسکن انگیزه فعالیت انبوه سازان در حوزه ساخت وساز را به شدت کاهش داده که تبعات بیشمار آن را در اقتصاد کشور میتوان دید.این نماینده مردم در مجلس نهم، بابیان اینکه دولت باید به شفاف سازی سیاست های خود در زمینه مسکن بپردازد،تصریح کرد:در حال حاضر برنامه شفاف و روشنی از سیاست های دولت برای بخش مسکن در دست نیست که این خود آشفتگی این بازار را تشدید میکند.وی با تأکید براینکه لحاظ شدن رکود مسکن دربسته خروج از رکود دولت ضروری است،افزود: دولت نباید از بخش مسکن که تأثیر چشمگیری بر رونق اقتصادی دارد،غافل شود.رضایی کوچی با بیان اینکه تحریک تقاضا میتواند جرقه ای برای خروج بخش مسکن از رکود باشد،تصریح کرد: در حال حاضر رکود بیسابقه ای در بخش مسکن حاکم شده که باید فکری اساسی با تعامل دولت و مجلس در خصوص آن صورت بگیرد.وی از آمادگی کمیسیون عمران مجلس برای کمک به دولت جهت خروج مسکن از رکود خبر داد و افزود: کمیسیون عمران مجلس بارها از دولت خواسته تا برنامه جامع و شفافی برای بهبود بازار مسکن ارائه کند.

انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 229فهرست مطالب شماره 229
×