قالب بندی بتن با میز پرنده

کد مطلب: 3069ابداع روش های جدید و کارآمد در عرصه اجرای ساختمان هایی با سازه های گوناگون که منجر به سرعت بخشیدن و آسان تر نمودن عملیات اجرایی گردد، از دیرباز فکر مهندسین و طراحان سازه را به خود مشغول ساخته است. از این رو پیشرفت تکنولوژی و سرعت عجیب حرکت رو به جلو آن در دهه های اخیر دست یافتن به روش های نوین ساخت و ساز را میسر ساخته و ساختمان سازان را بر آن واداشته است تا با بهره گیری از روش های جدید ساخت و ساز، هرچه سریع تر به اهدافشان دست پیدا کنند.حال شناساندن این تکنیک های جدید و باصرفه یک امر ضروری به شمار میرود چرا که مطلع ساختن افراد نسبت به صرفه جویی در وقت و هزینه هایشان میتواند مسبب این امر شود که ساختمان های باکیفیت تر و به صرفه تری ساخته شود و به محیط زیست و منابع طبیعی و انسانی هم صدمات کمتری وارد آید.یکی از مصالحی که امروزه در صنعت ساختمان بسیار مورد استفاده قرار میگیرد بتن است. حال آن که کار با بتن نیازمند قالب بندی صحیح و بینقص است تا سازه ساختمان مستحکم به عمل آید. اما این امر خود به تنهایی کار وقت و هزینه زیادی میطلبد. لذا در این بحث به معرفی روشی از قالب بندی بتن مسلح اشاره میکنیم که بسیار باصرفه و کارآمد در پروژه های بزرگ میباشد.سیستم قالب بندی با استفاده از میز پرنده، علاوه بر سرعت بخشیدن به قالب بندی، امکان قالب بندی همزمان و موازی را در کل پروژه ایجاد میکند.این سیستم برای قالب بندی دال های بتنی در سطحی وسیع و به صورت یکجا مناسب میباشد. علیالخصوص برای سازه هایی با دال های فاقد تیر بسیار مناسب است.در این روش که به میز پرنده معروف شده است، قالب های بزرگی به صورت میز با پایه های مستقر روی چرخ یا غلتک، کل سقف یک فضا را میپوشانند و سپس روی آنها را آرماتوربندی انجام میدهند و بتن ریزی میکنند.لازم به ذکر است که ارتفاع میزها در این سیستم قابل تنظیم است و در ساختمان هایی که ارتفاع طبقات آنها متغیر است به راحتی قابل استفاده میباشند.سیستم قالب بندی به روش میز پرنده در مقایسه با قالب بندی با صفحات افقی و داربست، امکان نصب و برچیدن بسیار سریعی فراهم خواهد آورد و از نظر اقتصادی نیز باصرفه تر محسوب میشود. طراحی پایه های سیستم قالب بندی میز پرنده به صورت تاشونده امکان پذیر است. در این سیستم با روکشی از نوع چوب چندلایه (پلی وود)، امکان استفاده از تیرهای فولادی و چوبی از نوع HZO به عنوان حمال اصلی و فرعی نیز وجود دارد.قالب های میزی با تکیه گاه هایی که قاشق نام دارند و با کمک جرثقیل به صورت کاملاً مطمئن به محل سازه های بعدی منتقل میشوند، اجرا میگردند. همچنین میزها نیز بعد از گیرش بتن برداشته و توسط جرثقیل از محل بازشوها خارج میشوند.سازه های حاصل از این روش اجرایی، از نوع دیوار باربر بتن مسلح بوده و جزء سیستم های شناخته شده و منطبق بر آئین نامه ها و استانداردهای ملی و بین المللی میباشد. به علاوه سیستم مذکور دارای عملکرد لرزه ای مطلوبی است و میتوان آن را در پهنه های مختلف لرزه خیز کشور اجرا کرد.با توجه به این که این نوع اجرا سازه، سیستمی مشابه به سیستم تونلی در دو جهت متعامد در ساختمان ایجاد میکند، لازم است به منظور عملکرد بهتر باربری جانبی، دیوارهای برشی در هر دو جهت اصلی به میزان لازم تأمین شود. قطعا چنین نحوه توزیع دیوارهای بتن مسلح در پلان سازه، معماری خاصی را بر سیستم حاکم خواهد کرد.سقف های بتن مسلح در این روش نیز میتوانند به صورت دال تخت یا تیرچه و بلوک، طراحی و اجرا شوند. در این صورت امکان تعبیه و پیش بینی مسیرهای توزیع تأسیسات مکانیکی و برقی در زمان میلگردگذاری و پیش از بتن ریزی در سقف وجود دارد.همچنین در این روش دیوارهای نمای اصلی پس از اجرای دیوارهای سازه ای و سقف ها، با مصالح مختلف قابل اجرا میباشد.خوشبختانه این نوع اجرای سازه در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مورد ارزیابی قرارگرفته و کاربرد آن درحیطه الزامات ا رائه شده برای سازندگان مجاز است.الزامات سیستم قالب بندی بتن مسلح به وسیلهی میز پرنده:1. مبانی کلی طراحی این سیستم مطابق با ساختمان های بتن آرمه از نوع دیوار باربر صورت گرفته و شیوه اجرای آن به روش قالب های یکپارچه دیوار و استفاده از میز پرنده برای قالب بندی یکپارچه سقف انجام میشود.2. اجرای این روش در کلیه پهنه های لرزه خیزی ایران حداکثر تا 15 طبقه یا 50 متر از تراز پایه بلامانع است. 3. طراحی سازه های ساخته شده با این روش قالب بندی، براساس آخرین ویرایش استاندارد 2800 ایران و آئین نامه آبا انجام گیرد.4. رعایت ضوابط مربوط به شکل پذیری متوسط و زیاد متناسب با لرزه خیزی مناطق مختلف ایران مطابق استاندارد 2800 الزامی است.5 . منظم بودن ساختمان در پلان و ارتفاع ضروری است.6 . در این روش، ارتفاع خالص دیوارها در هر طبقه حداکثر 3 متر (بدون احتساب ضخامت سقف) و ضخامت دیوار حداقل 15 سانتیمتر میباشد.7. سطح مقطع اسمی و دیوارهای سازه ای یک جهت میبایست حداقل 80 درصد جهت دیگر باشد.8 . رعایت حداقل مقاومت فشاری نمونهی استوانه ای 25 مگاپاسکال برای بتن سازه ای و حداقل تنش تسلیم 400 مگاپاسکال برای فولاد الزامی است.9. در نظر گرفتن ملاحظات خاص در معماری، جهت بستن و باز نمودن قالب های دیوارها و ورود و خروج میزهای پرنده، برای قالب بندی سقف ضروری است.10. تأمین آرماتورهای اضافی در اطراف بازشوها، براساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان الزامی است.11. قالب برداری اجزاء سازه ای میبایستی مطابق مبحث نهم مقررات ملی صورت گیرد.12. استفاده از موارد افزودنی شیمیایی (روان کننده ها و تسریع کننده ها) باید مطابق با مقررات ملی ساختمان و یا سایر مراجع معتبر بین المللی بوده و میزان مصرف آن نیز برمبنای مشخصات اقلیمی کشور انتخاب شود.14. در شرایط اقلیمی مختلف، باید تمهیدات لازم در طراحی و اجرای ساختمان در نظر گرفته شود.15. طراحی و اجرای جزئیات مناسب در حمل اتصال دیوارهای غیرسازه ای به منظور عدم مشارکت در سختی جانبی سازه الزامی است.16. لحاظ نمودن جزئیات دقیق مسیر و محل نصب کلیه اقلام تأسیسات برقی و مکانیکی در مرحله طراحی و اجرا ضروری است.17. تمهیدات لازم در اجرای نازک کاری و نماسازی بر روی سطوح بتنیش میبایستی در مراحل طراحی و اجرا درنظر گرفته شود.18. سقف های بتن مسلح در این سیستم، به صورت دال یک طرفه یا دوطرفه و با استفاده از قالب های ماندگار نوع پلیپروپیلن اجرا میشوند.19. در طراحی و اجرای سقف های حاصل از این روش، رعایت کلیه الزامات مربوط به طرح لرزه ای، مطابق استاندارد 84-2800 و ویرایش های بعد از آن الزامی است.20. تحلیل و طراحی قطعات بتن مسلح سقف، به همراه میلگرد گذاریهای خمشی و برشی، باید برمبنای روش های معتبر صورت پذیرد.21. در محل اتصال سقف با دیوارها، میلگردگذاری ویژه طولی وعرضی جهت توزیع یکنواخت تلاش ها و ایجاد یکپارچگی سقف و دیوار از حیث اتصالات الزامی است.22. منظور نمودن بارهای حین اجرا در استفاده از قالب پلیپروپیلن جهت سقف ضروری است.23. رعایت مشخصات فنی مربوط به میلگرد و بتن مورد استفاده در سقف، همچنین ضوابط آرماتوربندی و بتن ریزی، مطابق مبحث نهم الزامی است.24. در نظر گرفتن جزئیات دقیق مسیر و محل نصب کلیه اقلام تأسیسات در مرحله طراحی و اجرای سقف و دیوار، ضروری است.25. اخذ گواهینامه فنی برای محصول قالب ماندگار نوع پروپیلن، از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن الزامی است.26. عایق کاری حرارتی جداره های خارجی ساختمان مطابق الزامات مبحث 19 الزامی است.27. رعایت مبحث سوم مقررات ملی درخصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق و همچنین الزامات نشریه 444 مرکز ساختمان و مسکن ضروری است.28.صدابندی هوابرد جداکننده های بین واحدهای مستقل و پوسته خارجی ساختمان و صدابندی سقف بین طبقات میبایست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان تأمین گردد. *ساناز محمدی، کارشناس معماری
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 225فهرست مطالب شماره 225
گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی کاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیکفپوش ، پارکت ، لمینتسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندرب و پنجره UPVCترموود و چوب نماآجر نسوز ، آجر نسوز نما استخر ، سونا ، جکوزیشیرآلات بهداشتیدرب ضد سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیدیوار پوش - دیوارپوش دکوراتیورنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون پارتیشن پردهشیشه ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستخانه چوبی - سازه های چوبیپله پیش ساخته ، نرده استیلورق ام دی اف و اچ دی افمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق مبلمان خانگی ، اداری ، شهریدرب و پنجره درب و پنجره آلومینیومدرب و پنجره چوبیدرب و پنجره آهنی بلوک شیشه ایحفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سینورپردازیموکتغرفه سازییراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره قفل و کلید دیجیتالکابین دوش
ثبت آگهی رایگان
×