مزیت های سرمایه گذاری در پروژه های ایرانی

کد مطلب : 3381 گروه گزارش:همان گونه که وزیر راه و شهرسازی در مراسم آغاز به کار این همایش اعلام کرد، میتوان جذب سرمایه خارجی و سرمایه گذار داخلی را در راستای تأمین اقتصاد مقاومتی، خارج کردن بودجه کشور از اتکا به نفت و ساخت پروژه های زیربنایی و مسکن و شهرسازی با کمک بخش خصوصی ارزیابی کرد، کما اینکه اتکا به منابع بخش خصوصی به خروج غیر تورم زا از رکود میانجامد. مهم ترین کارکرد این همایش معرفی 121 پروژه به مردم و بخش خصوصی بود و سرمایه گذاران داخلی و خارجی همایش توانستند بدون هیچ واسطه ای و به صورت چهره به چهره با مسئولان پروژه ها مستقیماً وارد مذاکره شوند و پاسخ پرسش های خود را از مدیران دستگاه های تابعه وزارت راه و شهرسازی درباره جزییات پروژه ها دریافت کنند. ترمینال شماره 2 فرودگاه بین المللی امام خمینی، اتصال شبکه راه های ایران به راه های آسیایی، ساخت 3 هزار کیلومتر آزادراه، برقی کردن راه آهن تهران- مشهد، فاز 3 توسعه بندر شهید رجایی، ساخت راسته بازار 2 هزار میلیارد تومانی پرند و نوسازی بافت کریم خانی شیراز ازجمله پروژه هایی بودند که در این همایش به سرمایه گذاران داخلی و خارجی معرفی شدند. مزیت سرمایه گذاری در ایرانوزیر راه و شهرسازی ضمن سخنرانی در همایش فرصت های سرمایه گذاری، تضمین دولت به سرمایه گذاران را این گونه تشریح کرد: تضمین پروژه های مختلف به شکل های گوناگون انجام میشود، به عنوان مثال پروژه های مسکنی ساخت وسازها تابع قوانین دولت است و سرمایه گذار از محل فروش پروژه ها اصل و سود سرمایه خود را برمیدارد. ولی در وجه حمل ونقل مانند ساخت ترمینال یا آزادراه ها که یک پروژه زیرساختی است سرمایه گذاران در خصوص انتقال مالکیت تضمین هایی از دولت دریافت میکنند. بنابراین ماهیت پروژه ها تک به تک متفاوت است.آخوندی سرمایه گذاری در پروژه های ایران را دارای مزیت های بسیاری برشمرد و در تشریح این مزیت ها گفت: برخورداری از معافیت های مالیاتی، بالا بودن سود حاصله به دلیل دوره طولانی بهره برداری از پروژه توسط سرمایه گذار، امکان ایجاد فرصت های سرمایه گذاری و درآمدهای جاری، افزایش درآمد متوازن و نرخ تورم موجود، فروش تجهیزات و قطعات و خدمات متنوع در کنار امنیت و تضمین سرمایه گذاری، تنوع فرصت های سرمایه گذاری، برخورداری از کمترین ریسک سرمایه گذاری در ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و تجربه طولانی در مشارکت بخش خصوصی و بانک ها ازجمله مزایای سرمایه گذاری خارجی در ایران محسوب میشود. این در حالی است که به گفته وی موقعیت جغرافیایی ایران که در تقاطع شبکه حمل و نقل منطقه ای و بین المللی به منزله پلی ارتباطی میان شرق و غرب آسیا و گذرگاه دو قاره اروپا و آسیاست، مزیت دیگری است که در این زمینه میتوان به آن اشاره کرد.سرمایه گذاری در بخش مسکنعباس آخوندی همچنین اعلام کرد: هم اکنون چهار حوزه سرمایه گذاری در بخش مسکن پیش روی سرمایه گذاران خارجی قرار دارد و بر این اساس بنا داریم جزئیات سرمایه گذاری در حوزه شهرهای جدید، نوسازی و بازآفرینی شهرها، توسعه زیرساخت ها و خانه سازیهای گسترده را به سرمایه گذاران خارجی معرفی و از توان و ظرفیت آنان در این بخش ها استفاده کنیم. هم اکنون 21 میلیون و 800 هزار خانوار شهری و 2/ 6 میلیون خانوار روستایی در واحدهای مسکونی سکونت دارند و مطابق برآوردهای صورت گرفته برای 10 سال آینده، باید در حوزه مسکن یک میلیون ساخت وساز در هرسال انجام شود.دلالی سرمایه گذاری ممنوع!وزیر راه و شهر سازی البته به شرکت های خارجی هشدار نیز داد: تمام فعالیت های مربوط به جذب سرمایه گذار خارجی به صورت مستقیم و بیواسطه از طرف وزارت راه وشهرسازی انجام خواهد شد و این وزارتخانه برای این منظور واسطه و نمایندگی غیردولتی ندارد. وی ادامه داد: به این ترتیب و با توجه به اینکه جذب سرمایه گذار قرار است در فضایی شفاف، مستقیم و پاک صورت بگیرد، با هرگونه واسطه گری در این حوزه مخالفیم.ایران، شریک اقتصادی بلندمدتمعاون اول رئیس جمهور هم در این همایش با بیان اینکه هم اکنون شرایط کشور به گونه ای است که ما با حجم گسترده ای از سرمایه گذاران خارجی رو به رو هستیم که تمایل ورود به بازارهای اقتصادی ایران را دارند، توضیح داد: سرمایه گذاران خارجی باید به ایران به چشم یک شریک اقتصادی بلندمدت نگاه کنند و تنها به دنبال کسب منافع کوتاه مدت به واسطه اجرا و فروش یک یا چند پروژه نباشند.اسحاق جهانگیری ادامه داد: شرکای خارجی ایران باید به سیاست های کشور بعد از دوران رفع تحریم ها توجه کنند، چراکه اولین اولویت ما در این زمینه جذب سرمایه گذار و سپس جذب سرمایه های خارجی برای اجرای پروژه هایی است که بازپرداخت سرمایه ها از محل درآمدها و سود ناشی از آن، امکان پذیر باشد.بالاترین درجه امنیت سرمایه گذاریوزیر امور اقتصادی و دارایی هم با تشریح ملزومات سرمایه گذاری خارجی در کشور، گفت: ثبات اقتصاد کلان، وجود محیط کسب و کار مناسب، وجود امنیت وکاهش ریسک سرمایه گذاری در کنار قوانین و مقررات حامی سرمایه گذاری 4 لازمه ضروری جذب سرمایه و سرمایه گذار خارجی در بخش های مختلف اقتصادی است.علی طیب نیا گفت: بر مبنای گزارشی از وضعیت رقابت پذیری کشورها در سال 2015 و 2016 میلادی، شاخص رقابت پذیری ایران با 9 پله صعود به رتبه 74 رسیده است این در حالی است که در سال گذشته وضعیت محیط کسب و کار در ایران نیز 22 رتبه بهبود پیدا کرد. وی همچنین به سرمایه گذاران اطمینان داد که بالاترین درجه امنیت سرمایه گذاری در ایران فراهم است.مزیت های بالای ترانزیترئیس کل بانک مرکزی نیز در این همایش با اشاره به شرایط مطلوب ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی، گفت: وجود زیرساخت های مناسب بخش حمل ونقل از این منظر که امکان دسترسی آسان به بازارهای داخلی و خارجی را فراهم میکند و موجبات تسهیل امر مبادله در سطوح ملی و بین المللی را فراهم میسازد از جایگاه ویژه ای در سیاست های اقتصادی کشور برخوردار است و شاخص مهمی در ارزیابی سطح توسعه اقتصادی کشورها تلقی میشود.ولیالله سیف با بیان اینکه سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل ونقل از یک سو باعث کاهش هزینه های تولید میشود، ادامه داد: از سوی دیگر زمینه افزایش امکان دسترسی به بازارها و تنوع ستاده های تولید را فراهم میکند و در نهایت منجر به توسعه بخش های مختلف اقتصادی میشود.وی افزود: ایران به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی از استعدادها و مزیت های بالایی در جابه جایی مسافر و ترانزیت کالا از طریق حمل و نقل جاده ای در بخش های زمینی و ریلی، هوایی و دریایی در منطقه برخوردار است.سیف خاطرنشان کرد: تراز مثبت حساب خدمات در بخش حمل و نقل طی سال های اخیر درنتیجه تراز مثبت ناوگان باری در بخش حمل و نقل بین المللی است. این در حالی است که بخش حمل و نقل مسافری همواره با تراز منفی مواجه بوده است. وی تأکید کرد: تراز منفی بخش مسافری نشانگر ضرورت توجه بیشتر به بخش حمل و نقل مسافری از طریق سرمایه گذاری جدید و نیز ارتقای کیفیت امکانات موجود است.راهنمایی سرمایه گذاران خارجیحسین عبده تبریزی، اقتصاددان و مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی نیز در همایش مذکور، ضمن تأیید ساختار متفاوت بخش مسکن و ساختمان در مقایسه با بخش حمل ونقل برای سرمایه گذاران اعلام کرد: شرکت های خارجی پیش از هر نوع تصمیم گیری برای ورود به بازارهای ایران، باید با برخی مخاطرات و ریسک های احتمالی یا قطعی اقتصاد این کشور آشنا شوند تا با دید باز سرمایه گذاری کنند.مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی به شرکت های خارجی توصیه کرد که اولاً برای اجرای هر پروژه سرمایه گذاری، حتماً شریک محلی –شرکت ایرانی- انتخاب کنند و پروژه ها را به صورت مشارکتی با بهترین شرکت های ایرانی جلو ببرند.توصیه دوم این اقتصاددان به خارجیها، استفاده از ظرفیت بالقوه بازار «ساخت مسکن ارزان قیمت» به عنوان یکی از روش های جذاب سرمایه گذاری است. عبده تبریزی دراین باره گفت: ایران تا سه سال آینده به سالی حداقل 400 هزار واحد مسکونی جدید و ارزان قیمت نیاز دارد؛ هرچند در بازار آپارتمان های لوکس و گران قیمت، مازاد عرضه وجود دارد اما در ارزان قیمت ها، ظرفیت عظیم سرمایه گذاری وجود دارد. سرمایه گذاری در بخش مسکن و ساختمان، کاربری دومنظوره برای سرمایه گذاران دارد؛ از یک سو بازدهی حداکثری در مقایسه با سایر روش های سرمایه گذاری، به سرمایه گذار میدهد و از سوی دیگر، اهرم مالی مؤثر برای ورود به سایر روش های سرمایه گذاری را فراهم میآورد.عبده تبریزی دراین باره پیشنهاد کرد: شرکت های خارجی بخشی از پول خود را در بازار ملک متمرکز کنند تا با سود حاصل از آن، منابع مالی پروژه های بعدی را تأمین کنند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 225فهرست مطالب شماره 225
گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی کاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیکفپوش ، پارکت ، لمینتسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندرب و پنجره UPVCترموود و چوب نماآجر نسوز ، آجر نسوز نما استخر ، سونا ، جکوزیشیرآلات بهداشتیدرب ضد سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیدیوار پوش - دیوارپوش دکوراتیورنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون پارتیشن پردهشیشه ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستخانه چوبی - سازه های چوبیپله پیش ساخته ، نرده استیلورق ام دی اف و اچ دی افمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق مبلمان خانگی ، اداری ، شهریدرب و پنجره درب و پنجره آلومینیومدرب و پنجره چوبیدرب و پنجره آهنی بلوک شیشه ایحفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سینورپردازیموکتغرفه سازییراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره قفل و کلید دیجیتالکابین دوش
ثبت آگهی رایگان
×