menu

ثبت آگهی رایگان

ویژگی های سیستم تهویه مناسب

کد مطلب : 2661 مالکان فروشگاه ها در مجتمع های تجاری و فروشگاه ها همواره از سیستم تهویه این مکان ها شکایت دارند چراکه حتی در روزهای گرم تابستان به دلیل بازوبسته شده مکرر درها نیاز به گرمایش این فروشگاه ها وجود دارد. این مشکلات معمولاً به دلیل سرریز هوای سرد ویترین یخچال ها در فضای فروشگاه به وجود میآید. سیستم تهویه فروشگاه ها به دلیل رفت و آمد زیاد و وجود دستگاه های متعدد میبایست واجد خصوصیات ویژه ای باشند که در طراحی این سیستم باید در نظر گرفته شود.خصوصیات یک سیستم تهویه مناسب یک سیستم سرمایش و گرمایش خوب در ساختمان های تجاری باید نیازهای گرمایشی و سرمایشی این ساختمان ها را مرتفع کند. در برخی از ساختمان ها به دلیل وجود یخچال های متعدد حتی در روزهای گرم تابستان نیاز به سیستم گرمایشی دارد. در این ساختمان ها به هوای در گردش و توزیع هوای زیادی نیاز است چرا که گرما و هوای زیادی در نتیجه باز و بسته شدن درها حذف میشود که نیاز است جایگزین شود. کنترل دما و رطوبت نیز از دیگر مشکلات این مکان ها است که در طراحی باید به آن توجه شود. اگر این عوامل در سیستم تهویه دیده نشود هزینه های بسیار بالای انرژی را در پی خواهد داشت بنابراین بهتر است در طراحی و نصب به کیفیت بیش از هزینه نظر شود.طراحی سیستمگرم کردن منطقه ورودی فروشگاه، سوپرمارکت همواره سخت است. بسیاری از سوپر مارکت ها در ایالات متحده با راهروهای دارای تجهیزات گرمایش مجزا مجهز هستند و دلیل آن نیز تعدیل هوای سرد ورودی از خارج در زمستان ها است. روش های گرم کردن منطقه ورودی عبارتند از:1.پرده های هوا2.گرم کن های تشعشعی مادون قرمز برقی یا گازی3.گرمای اتلافی از کندانسورهای سرمایشیدستگاه های کندانسور هوایی معمولاً در سوپر مارکت ها استفاده میشوند و اغلب یک هواساز مرکزی برای کل منطقه خرید کافی است؛ مخصوصاً مناطقی مثل نانواییها، اتاق های رایانه یا انبارها با یک هواساز مجزا بهتر اداره میشوند.بیشتر تاسیسات روی پشت بام سوپر مارکت ها قرار دارند. اگر کندانسورهای هوایی بر روی زمین و خارج از فروشگاه نصب شود، باید در مقابل آسیب و ترافیک کامیون و مشتری مقاومت داشته باشد. اگر کندانسورهای آبی در دستگاه تهویه مطبوع استفاده شود، تدارکات باید برای پیش گیری از انجماد طی فعالیت زمستان انجام شود.توزیع هوا طراحان با تزریق مقدار زیادی هوا به منطقه یک سوم جلوی محل فروش سوپر مارکت، بر مشکل بار متمرکز در این نقطه غلبه میکنند. رطوبت گیری مکانیکی میتواند بسته به نقطه شبنم لازم و محدودیت های فشار مکش تقلیل یابد. هرچه هوا متراکم تر باشد، هوای سرد شده توسط مبردها در کف متمرکزتر میشود. اگر این هوای سرد همچنان باقی بماند، نه تنها باعث ناراحتی افراد میشود بلکه به خنک کردن سایر مناطق فروشگاه، که نیاز به سرمایش بیشتری دارند، نیز کمک نمیکند. سرد بودن کف و فضای فروشگاه را نمیتوان با افزودن ساده گرما حذف نمود چراکه کاهش ظرفیت تهویه بدون گردش هوای سرد همانند نصب یک دستگاه تهویه مطبوع بدون فن است. برای استفاده از اثر سرمایشی مبردها و تامین دمای یکسان در همه جا، هوای سرد باید با کل هوای فروشگاه ترکیب شود. برای انجام این ترکیب ضروری، دریچه های برگشت هوا باید در کف قرار گیرد همچنین باید به صورت حساب شده هوای سرد را به نزدیک محل تجمع اثاثیه یخچال دار بکشانند تا از کوران هوا جلوگیری کنند. دو راه حل عمومی برای این مساله وجود دارد:الف) کانال های برگشت در کف:کف مقابل ویترین های یخچال دار، سردترین نقطه است. خطوط مبرد معمولاً در لوله ها یا ترنچ هایی به سمت همه این ویترین ها جاری میشوند. اگر ترنچ ها یا لوله ها برای بازگشت هوا به زیر این تجهیزات طراحی شود، هوا میتواند از منطقه سرد مکش شود.هوا پیش از ورود به منطقه اتاق پشتی از طریق یک اتصال T با ترنچ، به واحد هواساز بر میگردد. دریچه ای که از طریق آن خطوط مبرد وارد اتاق پشتی میشود، باید درزبندی شود.اگر لوله های خط مبرد استفاده نشوند، هوا میتواند از طریق کانال های ساده ای در زیر کف برگردد. کانال ها ممکن است کف را تقریباً 40 میلیمتر بالا برند، ترنچ های کف میتوانند به صورت کانال برای لوله کشی، تامین برق و غیره نیز استفاده شوند. بازگشت هوا در سطح کف مشکل کف ها و راهروهای سرد را کمتر میکند و از اثر سرمایشی آن ها برای سرد کردن مغازه استفاده میشود و یا کارآیی گرمایش را با توزیع هوا به مناطق لازم افزایش میدهد.ب) فن های پشت یخچال های صندوقی:اگر نتوان کانال ها را در کف قرار داد، گردش فن ها میتواند هوا را از کف کشیده و آن را بالای صندوق ها تخلیه کنند. اگرچه این روش مانع تشکیل راهروهای سرد ناخوشایند در جلو ویترین های یخچال دار میشود، اما از سردتر بودن منطقه ای مملو از اثاثیه یخچال دار نسبت به بقیه فروشگاه جلوگیری نمیکند.نگهداری و بازیافت گرمابیشتر سوپر مارکت ها از جمله فروشگاه های زنجیره ای بزرگ از پرسنل نگهداری آموزش دیده استفاده نمیکنند، اما در عوض روی قراردادهای خدماتی با شرکت نصب کننده تجهیزات یا یک شرکت خدماتی محلی تکیه میکنند. این مساله به مدیریت فروشگاه در حفظ عملکرد مناسب تجهیزات سیستم تهویه مطبوع کمک میکند.گرمای استخراج شده از فروشگاه و گرمای تراکم میتواند برای صرفه جویی در هزینه گرمایش احیا شوند. یک روش بازاریابی گرمای دفع شده، استفاده از یک کویل کندانسور مجزا در هواساز دستگاه تهویه مطبوع به صورت فرعی یا همراه با کندانسورهای تبرید اصلی به منظور تامین گرمای لازم است. سیستم دیگر از کندانسورهای آبی استفاده میکند و گرمای دفع شده آن را به یک کویل آبی در هواساز تحویل میدهد.میتوان گرمای دفع شده توسط ماشین های مرسوم را با استفاده از کندانسورهای هوایی و کانال مناسب احیا نمود. کنترل کننده های اتوماتیک میتوانند این گرما را به خارج فرستاده و یا آن را در فروشگاه به گردش درآورند.گرمای گرفته شده توسط ویترین های یخچال داراین گونه تجهیزات نه تنها محصول را خنک میکند، بلکه آن را در یک پوشش هوای سرد که گرما را از هوای درتماس با محصول جذب میکند میپوشاند. تقریباً 80 تا 90 درصد گرمای گرفته شده از اتاق توسط در یخچال های عمودی جذب میشود.پس یخچال باز به صورت یک سردکن بزرگ هوا عمل میکند، گرما را از اتاق میگیرید و آن را از طریق کندانسورهای خارج ساختمان دفع میکند. گاهی این اثر میتواند بیش از ظرفیت طراحی شده سیستم تهویه مطبوع باشد. گرمای جذب شده توسط تجهیزات تبرید باید در طراحی سیستم های گرمایش و تهویه مطبوع مورد توجه باشد، چون این گرما پیوسته در شب و روز و تابستان و زمستان و بدون توجه به دمای فروشگاه جذب و دفع میشود. این تجهزات نیاز گرمایی ساختمان را افزایش می دهند، به گونه ای که اغلب این نیاز در زمان های پیش بینی نشده نیز لازم است.رطوبت سرمایش حاصل از تجهیزات تبرید به معنای عدم نیاز به سیستم تهویه مطبوع نیست زیرا نیاز به کنترل رطوبت افزایش مییابد. با افزایش رطوبت فروشگاه، بار بیشتری به تجهیزات تبرید تحمیل میشود، هزینه های عملیاتی افزایش مییابد، دوره های برفک زدایی بیشتری لازم است و عمر عرضه محصولات کوتاه میشود. نقطه شبنم با افزایش رطوبت نسبی بالا میرود و تعریق به حدی افزایش مییابد که حتی کالاهای غیر تبریدی مثل قفسه ها، محصولات کنسرو شده، آینه ها و دیوارها ممکن است عرق کند.رطوبت کمتر منجر به هزینه های عملیاتی کمتر برای یخچال های صندوقی می شود. سه روش برای کاهش سطح رطوبت وجود دارد:1.تهویه مطبوع استاندارد که وقتی بار نهان بالا و بار محسوس پایین است، ممکن است فضا را بیش از حد خنک کند.2.رطوبت گیری مکانیکی که رطوبت را با کاهش دمای هوا تا نقطه شبنم گرفته و زمانی که تخلیه لازم است از گرمایش مجدد هوای گرم استفاده میکند.3.رطوبت گیری خشک ساز که رطوبت را مستقل از دما حذف و هوای گرم محل را تامین میکند، مگر اینکه سرمایش اضافی برای تخلیه در دمای مطلوب فراهم شود.
انتهای خبر/پیام ساختمان
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 221فهرست مطالب شماره 221
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×