ششمین همایش مقررات ملّی ساختمان برگزار می شود

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان بررسی عملکرد دستگاه های متولی ساخت و ساز توسط آن دفتر را در بهبود عملکرد آنان دستگاه ها موثر دانست.

ششمین-همایش-مقررات-ملّی-ساختمان-برگزار-می-شود
مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان بررسی عملکرد دستگاه های متولی ساخت و ساز توسط آن دفتر را در بهبود عملکرد آن دستگاه ها موثر دانست. غلامرضا هوایی در گفتگو با پیام ساختمان ضمن اشاره به برگزاری ششمین همایش مقررات ملّی ساختمان در تاریخ های سوم تا پنجم اسفندماه سال جاری در محل هتل المپیک تهران، گفت: همایش های ما برای ارزیابی عملکرد دستگاه هاست تا آنهایی که عملکرد برتر یا ضعیف تر در حوزه ساخت وساز و عمل به مقررات ملی ساختمان دارند مشخص و معرفی شوند. وی افزود: دستگاه های اجرایی مثل شهرداری ها، ادارات کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، نظامات مهندسی و ... مورد ارزیابی قرار می گیرند و در جدولی رتبه بندی می شوند. دکتر هوایی با بیان این که دستگاه هایی که رتبه خوبی دارند مورد تشویق و تقدیر قرار می گیرند و علل ضعف آنهایی که در انتهای جدول قرار دارند بررسی می شود گفت: ما هر سال به وزیر راه و شهرسازی گزارش می دهیم که کدام استان ها به دلیل ضعف مدیریت، ضعف اعتباری، کمبود نیروی انسانی و ... عملکرد مناسب و قابل قبولی نداشته اند. این استاد دانشگاه با موثر دانستن گزارش دفتر مقررات ملی ساختمان به وزارت راه و شهرسازی گفت: دیده شده برخی دستگاه ها که عملکرد خوبی نداشتند با توصیه های انجام شده در سال بعد تا نیمه های جدول هم بالا آمده اند. مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان تاکید کرد: مطمئنم این گزارش ها بر تصمیمات وزارتخانه تأثیر می گذارد، مخصوصاً در دوره جدید که به کارهای زیرساختی و ساختاری اهمیت بیشتری داده می شود. متن کامل گفتگوی پیام ساختمان با دکتر هوایی را در شماره 177 این نشریه بخوانید.
انتهای خبر/پ
×