افزایش وام مسکن به دلیل کاهش ارزش پولی ملی

مهناز بهمنی، نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی به پیام ساختمان گفت: برخی بانک ها متأسفانه به وظایف ذاتی خود عمل نمی کنند و در کارهایی مانند ساخت وساز، تجارت و خریدوفروش ورود پیدا کرده اند که مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه کشور است و در همین زمینه وزیر اقتصاد باید راهکاری بیندیشد.

افزایش-وام-مسکن-به-دلیل-کاهش-ارزش-پولی-ملی
مهناز بهمنی، نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی به پیام ساختمان گفت: برخی بانک ها متأسفانه به وظایف ذاتی خود عمل نمی کنند و در کارهایی مانند ساخت وساز، تجارت و خریدوفروش ورود پیدا کرده اند که مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه کشور است و در همین زمینه وزیر اقتصاد باید راهکاری بیندیشد. وی با بیان این مطلب که نظام پولی کشور توسط بانک ها رعایت نمی شود ،گفت: این نظام شدیداً نیازمند بازنگری است. بانک ها عملاً انگیزه بخش خصوصی و تولید ملی را از بین برده اند و این مسئله می تواند تهدید جدی برای این بخش ها باشد . نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد : به دلیل اینکه بودجه سال 93 در مقایسه با بودجه سال قبل، از برداشت و استقراض از بانک مرکزی جلوگیری کرده است، می توان بودجه را انقباضی در نظر گرفت اما ازآنجا که از حداکثر منابع قانونی استفاده بهینه گردیده است به لحاظ طبیعی انبساطی است و در صورت تحقق ، رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. بهمنی در خصوص افزایش وام مسکن نیز گفت: متأسفانه این موضوع نیز درست تعبیر نشده است چرا که افزایش وام به دلیل کاهش ارزش پولی ملی بوده و این موضوع اجتناب ناپذیر است .وی تاکید کرد: مسئولین باید توجه ویژه ای به موضوع مسکن داشته باشند زیرا بسیاری از جوانان به علت عدم داشتن یک سرپناه راضی به ازدواج نیستند.
انتهای خبر/پ
×