آغاز به کار کنفرانس صنعت احداث و انرژی

چهارمین کنفرانس صنعت احداث و انرژی با رویکرد ظرفیت سازی، ایجاد توانمندی و ماندگاری شرکت ها و سازمان های پروژه محور در هتل المپیک تهران آغاز به کارکرد.

آغاز-به-کار-کنفرانس-صنعت-احداث-و-انرژی
چهارمین کنفرانس صنعت احداث و انرژی با رویکرد ظرفیت سازی، ایجاد توانمندی و ماندگاری شرکت ها و سازمان های پروژه محور در هتل المپیک تهران آغاز به کارکرد. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان هدف از تشکیل این کنفرانس که با حضور کارشناسان و متخصصان پروژه های مختلف عمرانی در حال برگزاری است، استفاده از روش های نوین تأمین منابع مالی در پروژه های صنعت احداث و انرژی و صدور خدمات فنی و مهندسی است. ارائه راهکارهای مناسب برای دولت در جهت ایجاد بسترهای لازم به منظور توانمندسازی و ماندگار کردن شرکت ها در راستای توسعه مهندسی کشور و توجیه و تشویق شرکت های پروژه محور به بازنگری در ساختارهای درونی به منظور ایجاد بهبود مستمر عملکرد و پی ریزی زمینه ماندگاری در صنعت احداث کشور از دیگر اهداف تشکیل این کنفرانس است. در این کنفرانس چگونگی شناسایی تهدیدها و فرصت ها و تبیین راهکارهای ارتقاء جایگاه شرکت ها در بازارهای جهانی برای انتقال و استفاده از فناوری های نوین و ایجاد اشتغال در کشور توسط کارشناسان، متخصصان، اساتید و اندیشمندان حوزه ساختمان و شهرسازی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است در حاشیه این همایش، نمایشگاه جانبی با حضور شرکت های داخلی برپاست.
انتهای خبر/پ
×