نوسان دلار یکی از عوامل رشد نرخ تورم

سعید لیلاز،کارشناس مسکن در مورد وضعیت کنونی افزایش قیمت های برخی از کالاها علیرغم کاهش نرخ دلار به پیام ساختمان گفت: علیرغم کاهشی که در قیمت دلار داشتیم اما در مهرماه 14هزار میلیارد تومان به رشد نقدینگی کشور اضافه شد

نوسان-دلار-یکی-از-عوامل-رشد-نرخ-تورم
سعید لیلاز،کارشناس مسکن در مورد وضعیت کنونی افزایش قیمت های برخی از کالاها علیرغم کاهش نرخ دلار به پیام ساختمان گفت: علیرغم کاهشی که در قیمت دلار داشتیم اما در مهرماه 14هزار میلیارد تومان به رشد نقدینگی کشور اضافه شد یعنی به عبارتی در هر روز 460 میلیارد تومان به نقدینگی ایران افزوده شد. گرچه این رشد 1 تا 2 درصدی بوده اما در مقابل ثبات کالاها را داشتیم. بنابراین می توان گفت که با این ثبات، کاهش 1تا 2 درصدی داشته ایم. لیلاز در این خصوص تاکید کرد: از لحاظ علمی رشد نرخ تورم با تغییر نرخ دلار الزاماً اتفاق نمی افتد. این کارشناس مسکن، نوسان دلار را یکی از عوامل رشد نرخ تورم دانست و در این خصوص گفت: قیمت کالاها بسته به میزان عرضه و تقاضا دارد، وی درباره اینکه با کاهش قیمت دلار تغییری در قیمت کالاها به وجود نیامده گفت: اگر دولت با قیمت کنونی دلار که کاهش یافته، وارداتی انجام می داد در این صورت می توانستیم شاهد کاهش قیمت کالاهای اساسی باشیم اما با توجه به اینکه با قیمت کنونی هنوز هیچ وارداتی انجام نشده، بنابراین طبیعی است که قیمت کالاها هم ثابت بماند.
انتهای خبر/پ
×