بازدید امروز تا این لحظه 7709 بار

تبریز و اصفهان ثبت جهانی می شوند

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از ثبت دو شهر اصفهان و تبریز در شورای جهانی صنایع دستی (WCC) خبر داد.بهمن نامور مطلق با بیان اینکه تاکنون در حوزه صنایع دستی شهر یا مکانی را ثبت نکرده بودیم، اظهار کرد: یکی از مهم ترین این اتفاقات این بود که پیش ازاین تاریخ، فقط دو هنرمند ما عضو شورای جهانی بودند، اما در حال حاضر این هنرمندان بیش از 10 نفر هستند و هرچه این تعداد افزایش یابد، قدرت چانه زنی ما در سازمان جهانی صنایع دستی بالا میرود و ارتباطات هنرمندان ما با همتایان خود و نمایشگاه های دیگر بیشتر میشود و این فرصت برای ما مغتنم است.نامور مطلق ادامه داد: در نشست 20 خردادماه پیشنهاد کردیم در حوزه مبانی صنایع دستی جدیتر کار کنیم. مثلاً بحث زیباییشناسی صنایع دستی و سلیقه شناسی مطرح شد که خوشبختانه موردتوجه قرار گرفت. من در این بحث ها متوجه شدم نه تنها صنایع دستی ایران، بلکه صنایع دستی جهان دچار فقر نظری شده و مبانی حکمی خودش را ازدست داده است؛ ایران میتواند نقش خوبی برای بازتعریف زیباییشناسی صنایع دستی در عصر معاصر ایفا کند تا مبانی فکری را بازتعریف کند.معاون صنایع دستی افزود: اعضای شورای اجلاس آسیایی و منطقه ای در سفر اخیرشان به اصفهان را ترغیب کردیم تا آنجا را به عنوان شهر خلاق صنایع دستی توسط سازمان جهانی صنایع دستی ثبت کنند.نامور مطلق با بیان آنکه خوشبختانه دو کارشناس در این نشست حضور داشتند که فرم ها را پر کردند و همگی با نمره عالی اصفهان را به عنوان شهر خلاق معرفی کردند، گفت: کارشناس دیگر نیز به ایران سفر میکند تا نظرش را درباره اصفهان مکتوب کند؛ اگر آن کارشناس هم نظرش مثبت باشد، این تصمیم در شورا مطرح میشود و به این ترتیب با توجه به امتیازدهی کارشناسان، اصفهان به عنوان شهر خلاق صنایع دستی در شورای جهانی ثبت میگردد.او اضافه کرد: گزینه دیگری که برای ثبت مطرح شده، شهر تبریز است. ما این استان را به عنوان شهر خلاق فرش معرفی کردیم و رئیس منطقه آسیا-اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی (غدا هیجاوی) به ایران آمد تا به تبریز سفر کند. ضمن اینکه رئیس و کارشناس صنایع دستی هند و نیز کارشناس کشور عمان به تبریز سفر میکنند تا این اتفاق خوب برای این شهر بیفتد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 212فهرست مطالب شماره 212
×