50 درصد مدارس پایتخت نیاز به بازسازی دارید

استاندار تهران با اشاره به محرومیت استان تهران ازلحاظ فضای آموزشی گفت : 50 درصد مدارس کلانشهر تهران نیاز به نوسازی و بازسازی دارد .سید حسین هاشمی در جمع تعدادی از خیرین مدرسه ساز کشور و استان تهران افزود : باید از سوی خیرین مدرسه ساز در بخش توسعه فضای آموزشی استان حمایت های بیشتری صورت گیرد . وی گفت : سال ها از زمان ساخت برخی مدارس کلان شهر تهران می گذرد و همین موضوع باعث شده 50 درصد این مدارس نیاز به تخریب و بازسازی داشته باشد .هاشمی با بیان اینکه خیرین مدرسه ساز در بخش توسعه فضای آموزشی اقدامات ارزشمندی انجام دادند ، تصریح کرد : احداث حدود 30 درصد مدارس کشور و استان تهران توسط خیرین مدرسه ساز انجام شده که این آمار نسبتا بالا نشان دهنده اهمیت کار خیرین مدرسه ساز در کشور و استان تهران است .نیاز به مدرسه در مناطق مسکن مهراستاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود به معضلات سایت های مسکن مهر در استان تهران اشاره کرد و افزود : مسکن مهر بدون در نظر گرفتن امکانات اولیه و زیرساخت ها ساخته شده که با توجه به جمعیت زیاد در این مناطق نیازمند 300 مدرسه با اعتباری افزون بر هفت هزار میلیارد ریال است .وی تصریح کرد : اعتبارات دولتی نمی تواند این تعداد مدرسه را در پروژه مسکن مهر احداث کند به همین منظور خیرین مدرسه ساز در این امر باید دولت را کمک کنند .حمایت همه جانبه دولت از سازمان های مردم نهادهاشمی در ادامه به حمایت دولت تدبیر و امید از سمن ها «سازمان های مردم نهاد» اشاره کرد و افزود : دولت مصمم است سمن ها را به معنای واقعی کلمه حمایت کند .استاندار تهران خاطرنشان کرد : هدف دولت پررنگ کردن نقش مردم در تمامی کارهای کشور است زیرا در هر کاری اگر نقش اول به مردم سپرده شود در آن کار موفقیت حاصل خواهد شد . وی تأکید کرد : تلاش می شود در استان تهران بسیاری از کار ها به مردم واگذار شود تا سیاست دولت تدبیر و امید در این استان عملیاتی شود.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 212فهرست مطالب شماره 212
×