بازدید امروز تا این لحظه 12013 بار

تاسیس مرکز تحقیقاتی شهرسازی ومعماری

تفاهم نامه همکاری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی با مرکز اسکان بشر ملل متحد(Habitat )به منظور انجام فعالیت های مشترک در زمینه انتقال تخصص و تجربه در حوزه های توسعه شهری، تغییرات اقلیمی، مسکن و معماری به امضا رسید. بر اساس این تفاهم نامه، واحد علوم و تحقیقات برای تاسیس و تقویت مرکز تحقیقاتی شهرسازی و معماری، برگزاری سخنرانیها و برنامه های آموزشی با مرکز اسکان بشر ملل متحد همکاری میکند. هدف از این تفاهم نامه، ارائه یک چارچوب همکاری است که در آن هبیتات و واحد علوم و تحقیقات در زمینه های حرفه ای و آکادمیک مرتبط با شهرسازی، با تمرکز بر توسعه سبز و پایدار شهری، ظرفیت سازی، توسعه شهری، مسکن، معماری، تغییرات اقلیمی و آموزش و پرورش همکاری کنند. براساس این گزارش، این همکاری به منظور ارتباط با نهادهای آموزشی جهت معرفی Habitat و انتقال دانش و تجربه در زمینه هایی چون تبادل تخصص، برگزاری کارگاه، کنفرانس و دوره های آموزشی ویژه دانشجویان و کارشناسان در مقولات مرتبط با توسعه شهری، مسکن، معماری و تغییرات اقلیمی است. دکتر عباسپور، رئیس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در حاشیه امضای این تفاهم نامه به آمادگی و ظرفیت واحد علوم و تحقیقات برای تعریف و اجرای پروژه های تحقیقاتی در فضای بین المللی اشاره کرد و گفت: واحد علوم و تحقیقات به پشتوانه ظرفیت های علمی و تحقیقاتی موجود با سازمان ملل و زیر مجموعه های آن همکاری های علمی دارد و معتقدم این همکاریهای علمی اثرات مثبت برای جامعه دانشگاهی به همراه خواهد داشت.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 211فهرست مطالب شماره 211
×