نقدینگی ناکافی علت کمی وام مسکن

به احتمال زیاد جریان نقدینگی ناکافی باعث شده وام مسکن تا این سطح افزایش پیدا کند. امیدواریم در آینده تسهیلات بلند مدت به میزان 70 درصد قیمت کارشناسی ملک ارائه شود

نقدینگی-ناکافی-علت-کمی-وام-مسکن
دکتر بابک حاجیان، استاد دانشگاه شهید بهشتی درباره تاثیر تزلزلات بازار سرمایه بر بازار مسکن در گفتگو با پیام ساختمان گفت: این نگرانی وجود دارد که سهامداران کم عمق چون نمی توانند ریسک بالایی را در بازار سرمایه تحمل کنند و پایدار و ماندگار نیستند، سرمایه خود را خارج کنند و یقینا به سمت بازار مسکن میل می کنند. این استاد دانشگاه تاکید کرد: بازارهای مالی دیگر از جمله سکه وطلا جذابیت ندارد، بنابراین به نظر می آید مردم پول خود را یا در بانک ها سرمایه گذاری کنند و یا به سمت بازار مسکن بیایند. وی در ارتباط با افزایش مبلغ وام مسکن گفت: گام بسیار مثبت و میمونی بود و انتظار می رود دولت بیش از این در مراحل بعدی مبلغ وام را افزایش دهد. وی درباره تاثیر افزایش مبلغ وام بر قیمت اوراق حق تقدم مسکن گفت: این مساله باعث جذابیت اوراق حق تقدم مسکن در سازمان فرابورس شده و قیمت آن 10 درصد افزایش پیدا کرده است. حاجیان با بیان اینکه پولی که در بخش مسکن تزریق شده است تورم زا نیست توضیح داد: در حال حاضر بانک ها از منابع سپرده گذاری شده خود مردم به ارائه تسهیلات می پردازند که موجب تورم نخواهد شد. حاجیان افزود: به احتمال زیاد جریان نقدینگی ناکافی باعث شده وام مسکن تا این سطح افزایش پیدا کند. امیدواریم در آینده تسهیلات بلند مدت به میزان 70 درصد قیمت کارشناسی ملک ارائه شود.
انتهای خبر/پ
×