نابرابری اجاره بها با قدرت اجاره نشین ها

بر اساس تازه ترین آمارهای رسمی مرکز آمار ایران 64.7 درصد از خانوارها در مسکن شخصی، 28 درصد در مسکن استیجاری، 1.2 درصد در مسکن در برابر خدمت و 8.4 درصد در مسکن رایگان سکونت دارند. برخی از کارشناسان معتقدند؛ اگر دولت بتواند آپارتمان هایی با اجاره اندک در اختیار مستأجران بگذارد نه تنها مستأجران را از وضعیت نامناسب نجات می دهد بلکه باعث تعدیل قیمت اجاره نیز می شود.

نابرابری-اجاره-بها-با-قدرت-اجاره-نشین-ها
گزارش پیام ساختمان از وضعیت بازار اجاره؛ نابرابری اجاره بها با قدرت اجاره نشین ها گروه بازار مسکن : با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و اتفاقاتی که در عرصه دیپلماسی کشور اتفاق افتاد - از جمله تفاهم نامه ژنو- قیمت ها در بخش مسکن روند نزولی خود را آغاز کردند. در این میان هنوز بازار اجاره مسکن به نوعی ملتهب است. بازار اجاره مسکن با نابرابری اجاره بها با قدرت اجاره نشین ها روبه روست که برای برطرف شدن همزمان این مشکل دولت باید به مفاد قانون ساماندهی مسکن رجعت کند و برنامه ساخت مسکن اجاره ای را در دستور کار خود قرار دهد. بر اساس تازه ترین آمارهای رسمی مرکز آمار ایران 64.7 درصد از خانوارها در مسکن شخصی، 28 درصد در مسکن استیجاری، 1.2 درصد در مسکن در برابر خدمت و 8.4 درصد در مسکن رایگان سکونت دارند. برخی از کارشناسان معتقدند؛ اگر دولت بتواند آپارتمان هایی با اجاره اندک در اختیار مستأجران بگذارد نه تنها مستأجران را از وضعیت نامناسب نجات می دهد بلکه باعث تعدیل قیمت اجاره نیز می شود. در گزارش زیر به بررسی دو موضوع وام برای اجاره و ساخت آپارتمان اجاره ای در گفتگو با کارشناسان مسکن پرداخته ایم: بخش بزرگی از درآمد خانوارها را اجاره می بلعد محسن یزدانی ، کارشناس مسکن با بیان این مطلب که اجاره نشین بودن را نه می توان لزوماً بد دانست و نه لزوماً خوب ، به پیام ساختمان گفت: واقعیت این است که در بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته دنیا درصد بالایی از مردم اجاره نشین هستند اما در جامعه ای مانند ایران میزان اجاره بها به حدی است که بخش بزرگی از درآمد خانوار های متوسط و کم درآمد را می بلعد و در کنار آن نوسانات اجاره بها برای بسیاری از خانوارها کاملاً غیرقابل پیش بینی است. ضمن اینکه افزایش مستمر درصد اجاره نشینان در سال های اخیر اتفاق مثبتی قلمداد نمی شود . وی تعداد مستأجران را در سال 1355 نسبت به افراد دارای مسکن 15.1 درصد ،در سال 1365 حدود 12.1 درصد،در سال 1375 حدود 15.6 درصد، در سال 1385 حدود 22.9 درصد، در سال 1390 حدود 26.6 درصد و در سال 91 حدود 28 درصد عنوان کرد که این نشان از رشد اجاره نشینی به علت کاهش توان خرید مردم است .متن کامل این گزارش را در نشریه 176 بخوانید
انتهای خبر/پ
×