نورپردازی در معماری

با پیشرفت علوم، نورپردازی نیز همچون بسیار از قسمت های معماری پیشرفت قابل توجهی کرد هنر معماری سنتی در استفاده از نور تاثیر بسیار زیادی گرفت و اکنون جایگاه ویژه ای در معماری ایران و جهان به خود اختصاص داده است. شهرزاد نجفی از افرادی که در زمینه نور در معماری تحقیقاتی انجام داده، معتقد است معمار ایرانی برای پیوند زدن هنرش به عالم ملکوت از غیر مادی ترین عنصر(نور)، در طراحی استفاده نموده است؛ تا به هنرش جنبه مقدس داده و نشان دهد که هم قالب و هم محتوای اثرش از یک سرچشمه نشأت می گیرد. او از نور به عنوان موجودیتی دو گانه که یک بعد آن کالبدی و بعد دیگر آن معنایی است، هنرمندانه استفاده نموده و بدین وسیله نه تنها خود از طریق آفرینشش به کمال معنوی رسیده، بلکه سعی در نشان دادن ریشه آسمانی هنرش نیز داشته است. به گفته بسیاری از عالمان معمار مسلمان سعی بر این دارد که جسم و سنگینی ماده را با رنگ و نور از بین ببرد و به تعبیر بورکهارت در معماری اسلامی نور به بلور تبدیل شده است و به نظر می رسد که ماده حضور ندارد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 209فهرست مطالب شماره 209
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×