حرم سید الشهدا

اولین سلام به سیدالشهدا از روی پل ورودی کربلا میسر است؛ بالای پل که میرسی نزدیک غروب است، همه ایستاده اند به تماشا و چراغ ها روشن است و شب ، نور چراغ خانه ها و خورشیدی که کاملا غروب نکرده است در هم آمیخته اند. کوچکی بارگاه تو را به تعجب وا میدارد، دنیا دنیا التماس دعاها از دختر هفت ساله ای که کمر به خدمت زوار بسته بود تا تمام دیده های گریانی که به بدرقه آمده بودند، همه را به اولین سلام گره میزنی «السلام علیک یابن فاطمه الزهرا ».بعد از طی مسافتی بر روی آسفالت به حیاط بین الحرمین که میرسی، سنگ مرمر میشود کف پوش و روشنایی به روشنایی روز میشود .روشنایی دلت، حضورت به حضور در حرم حضرت عبدالعظیم در شهر ری تهران میماند؛ همانکه ثواب زیارتش برابر با زیارت سیدالشهد است. دو حرم حضرت سیدالشهدا (ع) و حضرت عباس(ع) به فاصله 170 قدم رو به رویهم ساخته شده اند. در تمام مسیر نخل ها در دو ردیف قرار دارند، در نگاه اول نمیتوان تشخیص داد کدام حرم متعلق به سیدالشهداست؟ و کدام متعلق به حضرت قمر بنیهاشم؟ قسمت هایی از حرم با گونی پوشیده شده و در آن خادمان اهل بیت مشغول مرمت قسمتی از بنا هستند. بنای کلی حرم دقیقاً همانند زیارتگاه های ایران میباشد، رواق ها، نیایشگاه ها، گنبدها، کاشیکاریها، آینه کاریها همه و همه تو را به حرم حضرت عبدالعظیم در شهر ری میبرد، چقدر کوچک و چقدر غریب، دور تا دور حرم سیدالشهدا ورودیها با نام های «القبله»،«الرحمه»، «زینبیه»، «رأس الحسین»، «السلطانیه»،«السدره»، «الاسلام»، «الکرامه»، «الشهدا» و «قاضی الحاجات» قرار دارند و دو طرف ایوان طلا هم دو مناره بلند است.حرم و رواق ها با کاشیکاری آیات قرانی زینت دارند، تمامی سقف های حرم و رواق ها به دست هنرمندان ایرانی آینه کاری شده است. در قسمت شرقی قبر حسین بن علی(ع)، قبر دسته جمعی شهدای عاشوراقرار دارد و قبر حضرت علیاکبر جداگانه در ضریح حسین بن علی(ع) است. ضریح سیدالشهدا شش ضلعی است و دو ضلع آن متعلق به حضرت علیاکبر (ع) است، ضریح طراحیشده توسط استاد فرشچیان، شش چراغ دارد که برای شش گوشه ضریح طراحیشده و آیه مبارکه «الله نورالسموات و الارض» روی آن مشبک شده است. مساحت ضریح مطهر با 20پنجره از چوب ساج ساخته شده که مزین به قطعات نقره و طلاست.در مقابل در حرم ایوان بزرگی واقع است که به ایوان طلا شهرت دارد. دو طرف ایوان دو مناره بلند از طلا است. ایوان دارای سه در ورودی است که به رواق جنوبی حرم منتهی میگردد، در وسط از آن دو در دیگر بزرگ تر و از طلا ساخته شده است.بنای حرم سیدالشهدا(ع) در طول تاریخ توسط بزرگان ادب و هنر و همچنین به دستور سلاطین زیادی ترمیم و بازسازیشده که از آن میان میتوان به دولت آل بویه، ایلکانیان، عثمانی، نادرشاه، آقا محمدخان قاجار،فتحعلی شاه قاجار، محمدشاه قاجار اشاره کرد که در دوره صدام نام سلاطین ایرانی از روی آثار حذف شد . ضریح جدید امام سوم شیعیان درایران ساخته و برروی بقعه متبرکه ایشان نصب گردید.در بیان معماری این حرم سخن بسیار است اما آنچه در نهایت بعد از سال های سال همچنان پرشور است و مسلمان و غیرمسلمان هم ندارد عشق به سیدالشهداست.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 209فهرست مطالب شماره 209