بازدید امروز تا این لحظه 9712 بار

وزیر راه و شهرسازی وارد میدان شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خواهان ورود وزیر راه و شهرسازی به احداث خطوط پرسرعت ریلی کشور برای مقابله با وقوع بحران های احتمالی در تهران شد. محسن صرامی با اشاره به اینکه اصفهان استان معین تهران در بحران هاست، گفت: بهترین دسترسی به تهران از طریق راه آهن است، مخصوصاً از نوع پرسرعت آن. در این صورت دیگر ترافیک نداریم و در زلزله یا شرایط دیگر میتوانیم با سرعت این خسارت ها را ترمیم کنیم. وی تصریح کرد: ازاین رو از آقای آخوندی میخواهم به خاطر پدافند غیرعامل هم شده -حالا از دسترسی، گردش پول و توریست که بگذریم- در این پروژه ورود پیدا کند. نماینده مردم خمینیشهر در مجلس با بیان اینکه از وزیر راه و شهرسازی میخواهیم وارد میدان شود، ادامه داد: در دولت دهم و یازدهم به طورجدی دنبال اجرای این پروژه بوده ایم، اما متأسفانه در لایه های وزارت راه و شهرسازی این مسئله میماند. مطمئناً اگر این قطار سریع السیر در استان اصفهان راه اندازی شود خط بعدی تهران به مشهد است که اتفاق خوبی روی خواهد داد. صرامی در خصوص تأمین منابع این پروژه گفت: با توجه به بررسیهای انجام شده به این یقین رسیدیم که کارهای این پروژه در لایه های زیرین وزارت راه قرارگرفته و هیچ مشکلی در سرمایه گذاری شرکت چینی و حضور شرکت های داخلی وجود ندارد، ازآنجاکه همه شرایط آماده است فقط باید شخص آخوندی وارد این میدان شده تا کار تسریع شود. گفتنی است پیش ازاین محمد فیروزی، عضو کمیسیون عمران مجلس از عدم تأمین فاینانس خارجی راه آهن سریع السیر تهران-اصفهان و کمبود اعتبارات خبر داده و گفته بود: این پروژه به دلیل کمبود اعتبارات و عدم تخصیص، معطل مانده بود و به صورت فاز-فاز دنبال میشد که خوشبختانه دیدگاه وزیر راه در این مسئله خوب و مثبت است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 208فهرست مطالب شماره 208
×