بازدید امروز تا این لحظه 10901 بار

لزوم حمایت از صنایع مرتبط با بخش مسکن

رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی معتقد است که برای کمک به رونق بازار مسکن، ابتدا باید صنایع مرتبط با این بخش را ساماندهی کرد تا با تولید انبوه، قیمت اجناس داخلی مناسب شود و به کاهش قیمت تمام شده مسکن کمک کند. علی جمالی گفت: یکی از دلایل رکود فعلی در بازار مسکن گران تمام شدن هزینه ساخت مسکن و عدم توانایی خریداران برای پرداخت قیمت نهایی مسکن است اما اگر بتوان با تمهیداتی هزینه ساخت را کاهش داد، درنتیجه میتوان انتظار داشت که از قیمت مسکن نیز تا حدودی کاسته شود و خریداران توان پرداخت قیمت مسکن را داشته باشند. وی ادامه داد: این موضوع نیازمند حمایت دولت از صنایع مرتبط با این بخش و همچنین کمک به سازندگان است تا درنتیجه آن هزینه ها نیز کاهش یابد. جمالی اظهار داشت: مشکل دیگری که برطرف کردن آن میتواند به کل صنایع کشور ازجمله صنایع مرتبط با ساختمان کمک کند و به کاهش قیمت مسکن و رونق آن بینجامد، ساماندهی واسطه هاست. واسطه ها با دلال ها متفاوت اند و بعضاً افرادی بدون تخصص هستند که فقط برای کسب سود شخصی وارد قسمت مبادله اجناس شده اند و موجب افزایش قیمت نهایی کالا و حتی در مواردی به دلیل دست به دست شدن موجب افت کیفیت اجناس نیز میشوند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 208فهرست مطالب شماره 208
×