بازدید امروز تا این لحظه 3253 بار

صلاحیت ها و وظایف سرایدار ساختمان

اصلی ترین قانون مصوب جهت رعایت نظم در مجتمع های آپارتمانی «قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن با اصلاحیه های بعدی مصوب 8/2/1347» است و 5 فصل اصلی به ترتیب: مجمع عمومی، مدیر ساختمان، شارژ و هزینه های مشترک ، سرایداری ، نظم عمومی ساختمان را شامل میشود. در این شماره، مواد مربوط به فصل چهارم «قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی با عنوان «سرایداری» برای اطلاع عموم به چاپ می رسد:

انتخاب سرایدار

ماده 34- با توجه به قرارگرفتن سوئیت سرایداری در طبقه منهای یک ساختمان، به انتخاب مدیر شخصی ذیصلاح بر اساس این مقررات به عنوان مستأجر سوئیت مذکور انتخاب شده و با وی قرارداد اجاره تنظیم میشود. به ازای اجاره ماهیانه،ایشان متعهد میگردد به عنوان سرایدار خدمات مصرّح در این مقررات را انجام دهد.

ماده 35- صلاحیت های عمومی سرایدار به شرح زیر است:

الف-مرد، متأهل با حداکثر یک فرزند یا در صورت تجرّد بالای 50 سال و کمتر از 60 سال سن

ب- عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم استعمال دخانیات

ج- عدم سوءپیشینه کیفری د- سلامت جسمی و روانی

ه- توانایی معرفی ضامن معتبر و ارائه چک بانکی جهت تضمین تخلیه ملک

ماده 36- وظایف سرایدار به شرح زیر است:

الف- نگهبانی از ساختمان و مراقبت در حفظ امنیت ساختمان و واحدها

ب- نظافت راهروها و پله ها، لابی، پارکینگ ها، آسانسور،پشت بام، محوطه بیرونی ساختمان و کلیه مشاعات عمومی ساختمان

ج- برف روبی حیاط، راه عبوری پارکینگ ها و محوطه بیرونی ساختمان در فصول سرد سال

د- آبیاری باغچه ها و مراقبت از فضای سبز ساختمان

ه- مراقبت از آسانسور ، تأسیسات گرمایشی و برقی و تجهیزات ساختمان

و- جمع آوری کیسه زباله ساکنین از درب منازل در ساعت مشخص شده توسط مدیر

ز- اجرای دستورات مدیر ساختمان.

ماده 37- سرایدار مکلّف است در ایام تعطیلات خصوصاً تعطیلات عید نوروز به صورت تمام وقت در ساختمان حاضر بوده و نگهبانی از ساختمان را بر عهده گیرد.

ماده 38- سرایدار مجاز به سکنی دادن افرادی غیر از افراد ذکرشده در قرارداد اجاره نمیباشد. ماده 39- سرایدار مجاز خواهد بود با هماهنگی و موافقت مدیر در سال حداکثر به مدت ده روز و با معرفی فرد جایگزین به مرخصی برود.

ماده 40- مدّت قرارداد اجاره سرایدار سه ماه بوده که در صورت رضایت مدیر و ساکنین از عملکرد سرایدار برای دوره های سه ماهه، توسط مدیر قابل تمدید است.

ماده 41- هرساله در مجمع مبلغی جهت تقدیر از زحمات سرایدار مشخص میشود که در صورت رضایت مدیر از عملکرد سرایدار به صورت ماهانه و از محل شارژ قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 42- انجام فعالیت های شغلی سرایدار و حضوروغیاب وی در ساختمان باید با مدیر هماهنگ شده به گونه ای که لطمه ای به وظایف مندرج در ماده 36 وارد نشود.

ماده 43- انجام امور شخصی ساکنین جزو وظایف سرایدار نبوده و واگذاری امور شخصی ساکنین به سرایدار از قبیل نظافت منزل، نظافت اتومبیل، خرید و کمک در جابه جایی وسایل و نظایر آن به شرط آنکه خدشه ای به وظایف اصلی سرایدار وارد نکند و با توافق فیمابین طرفین جهت جبران زحمات سرایدار بلامانع خواهد بود.

ماده 44- سرایدار متعهّد میگردد در صورت عدم رضایت مدیر از عملکرد وی حداکثر ظرف مدّت 15 روز نسبت به تخلیه سوئیت سرایداری اقدام نماید. در غیر این صورت موضوع از طریق مراجع قانونی و نیز به اجرا گذاشتن چک تضمین پیگیری خواهد شد.

ماده 45- سوئیت سرایداری جزو مشاعات ساختمان بوده و تغییر کاربری آن به منظوری غیر از سکونت سرایدار تنها منوط به اجماع تمامی مالکین ساختمان خواهد بود.

ماده 46- سرایدار مکلّف به رعایت مفاد این مقررات ، دستورات مدیر و شئون اخلاقی و عرفی ساکنین ساختمان بوده و در صورت تخلّف از این موارد،متناسب با موضوع جریمه ای توسط مدیر برای وی در نظر گرفته خواهد شد.

انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 208فهرست مطالب شماره 208
×