بازدید امروز تا این لحظه 2033 بار

پارک فناوری بر فراز شهر تاریخی

در دامنه کوه ابیدوس بر فراز شهری تاریخی در صد کیلومتری شمال لیسبون ، معماران پرتغالی خورخه میاله ، پروژه پارک فناوری خود را در اطراف یک پلازای بزرگ به پایان رسانده اند . ساختار بالایی طرح ، همچون میدانی عمومی، با یک قاب چهارطرفه بر فراز چشم انداز های طبیعی شهر قرارگرفته و شامل دفاتر اصلی پارک میباشد . در سطح زیرین ، فضا های متفاوت و چندمنظوره در کنار فروشگاه ها و رستوران ها واقع شده است . ازآنجاکه این گروه طراحی این پروژه را در رقابت سال 2010 به دست آورده است؛ در جستجوی طرحی بوده است که کمترین تأثیر را بر فضای سبز محیط سایت داشته باشد . یکی دیگر از چالش های معمار ، ایجاد یک میدان عمومی در حومه شهر ، بدون وجود بافت شهری اطراف بوده است . خورخه میاله و گروه طراحی اش به دنبال انواع فضا های عمومی به نمونه ای در روستا های کوچک پرتغال با نام « تریروس» میرسند که فضا های بزرگ و وسیعی بوده است که بدون طرح از پیش تعیین شده در میان فضا های دیگر به وجود میآید.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 208فهرست مطالب شماره 208
×