پیاده سازی طرح های حمایتی در ساخت وساز

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش قیمت مسکن در سال جاری به پیام ساختمان گفت:قیمت مسکن طی سال جاری افزایشیافته ، اما درصد رشد قیمت خیلی بالا نبوده و بخشی از رشد قیمت به دلیل گرانی نهاده های تولید مسکن و هزینه های کارگر بوده است . سید محمدحسین میر محمدی افزود:درحالیکه برخی از مواد اولیه ساخت مسکن گران شده ، قیمت سیمان و محصولات فولادی کاهش داشته است لذا رشد قیمت نباید در بازار رخ میداد درحالیکه حدود 10 تا 15 درصد قیمت مسکن افزایش داشته است. وی با اشاره به اینکه یکی از راه های جلوگیری از افزایش قیمت مسکن پیاده سازی طرح های حمایتی در ساخت وساز است،خاطرنشان کرد:وزارت راه و شهرسازی قول داده است که مسکن مهر تا پایان امسال به متقاضیان تحویل داده شود لذا اگر چنین امری اتفاق بی افتد قطعاً شاهد افزایشw قیمت ها نخواهیم بود. میر محمدی با اشاره به مسکن اجتماعی افزود: با اجرای طرح های مختلف و متنوع در بخش مسکن میتوان به نیاز و سلیقه همه مردم پاسخ داد ،لذا دولت باید با سرعت نسبت به اجرا کردن صحبت های خود اقدام کند تا بازار دچار التهاب نشود.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 208فهرست مطالب شماره 208
×