بازدید امروز تا این لحظه 2781 بار

اما و اگرهای استیضاح وزیر راه و شهرسازی

درحالیکه طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی با 24 امضا تقدیم هیئت رئیسه شده است اجرای این همچنان با مخالفت های چندی از سوی نمایندگان روبه روست. به گزارش پیام ساختمان عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس گفت: استیضاح وزیر راه با 24 امضا به هیئت رئیسه مجلس تحویل شده اما هیئت رئیسه با حمایت های ناصواب خود از وزیر، مقابل استیضاح مقاومت میکند. موسیالرضا ثروتی همچنین اظهار داشت: وزیر راه قول و وعده میدهد اما عمل نمیکند؛ امروز نه مشکل مسکن و نه مشکل پروازها حل شده و مشکلات عمرانی همچنان پابرجاست. ثروتی خاطرنشان کرد: جلسه مشترکی را با حضور استیضاح کنندگان و رئیس مجلس و شخص وزیر راه داشتیم و استیضاح کنندگان یک جلسه دیگر نیز با حضور نایب رئیس مجلس و وزیر راه برگزار کردند و در همه جلسات تنها قول و وعده ووعید از سوی وزیر به نمایندگان داده شد و این جلسات هیچ نتیجه ای را در پی نداشت. وی گفت: ما بر استیضاح وزیر راه اصرار داریم اما این هیئت رئیسه مجلس مقابل استیضاح مقاومت میکند. استیضاح وزیر پله آخر است عضو کمیسیون برنامه وبودجه با بیان اینکه اعتقادی به استیضاح وزیر راه و شهرسازی ندارم، گفت: استیضاح وزیر پله آخر است و نباید بدون بررسی و کار کارشناسی موضوع استیضاح را مطرح کرد. به گزارش پیام ساختمان، محمد سقایی با اشاره به عدم نقدینگی در دولت برای اختصاص به پروژه های عمرانی، گفت: درحالیکه دولت در تنگنای شدید مالی قرار دارد، سالانه 50 هزار میلیارد تومان تحت عنوان یارانه به کشور پمپاژ میشود. نماینده استان فارس درباره موضوع اخیر مطرح شده در مجلس مبنی بر استیضاح وزیر راه و شهرسازی، گفت: معتقدم اگر از فرمایشات مقام معظم رهبری تبعیت میکنیم که بر همه تکلیف شده باید این توصیه ها را سرلوحه کار خود قرار دهیم و قبل از اینکه یک وزیر را به استیضاح بکشانیم اول مشکلات را مطرح و اگر پاسخی دریافت نکردیم سؤال کنیم و اگر جوابی حاصل نشد اقدام به استیضاح کنیم نه اینکه در ابتدای کار به پله آخر جهش کنیم. استیضاح، ابزار پیگیری مطالبات شخصی و منطقه ای عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره استیضاح وزیر راه و شهرسازی گفت: این استیضاح بیشتر از اینکه خیرخواهانه و با استدلال و منطق باشد، سیاسی است. ابراهیم نکو با بیان اینکه برخی نمایندگان برای پیگیری مطالبات شخصی و منطقه ای از چماق استیضاح استفاده میکنند، اظهار داشت: از آنجایی که نزدیک به انتخابات مجلس هستیم بیشتر افراد در این استیضاح به دنبال مسائل شخصی و یا منطقه ای خود هستند و موضوع استیضاح را به این دلیل پیگیری میکنند. وی با بیان اینکه افرادی که مسائل شخصی خود را در مجلس دنبال میکنند امروز صحنه گردان مجلس شده اند، گفت: نمایندگانی که به دنبال مسائل شخصی و منطقه ای خود هستند این موضوع را پیگیری میکنند و اگر خواسته هایشان برآورده نشود تلاش میکنند که حتماً استیضاح وزیر راه عملی شود.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 208فهرست مطالب شماره 208
×