بازدید امروز تا این لحظه 10406 بار

معماری حرم کاظمین (ع)

حرم کاظمین ، متعلق است به امام هفتم شیعیان موسی کاظم ( ع ) و امام نهم امام محمد تقی ( ع ) معروف به «امام جواد» . کاظم و جواد را روی هم رفته کاظمَین و نیز جوادَین مینامند ، به همین دلیل منطقه ای هم که در آنجا مدفون اند به کاظمین یا کاظمیه شهرت دارد که بخشی از شمال بغداد است . با گذشتن از ورودی اصلی بارگاه و معماری جالب آن چشم ها به دو گنبد طلایی در جوار هم و پرچم های برافراشته آن ، خیره میشود . مجموعه حرم و رواق ها را سه صحن وسیع در بردارد . چهار مناره ای که شاه صفی در گوشه های صحن ساخت ، با مرمتی که توسط آقا محمد قاجار در آینه کاری و کاشی کاری و تجدید طلا های مناره ها انجام داد جزیی از سابقه معماری حرمین است . مسجد صفوی از ساخته های شاه اسماعیل صفوی در میان مناره ها قرار دارد . شباهت تمام و کمال این زیارتگاه به حرم امام رضا ( ع ) تو را به وجد میآورد ، نه تنها شیوه معماری و محل قرار گرفتن رواق ها و ترکیب بندی رنگ ها به معماری حرم امام رضا شبیه است ، بلکه رنگ زمینه فرش ها و یا عطری که در فضای آن مشامت را مینوازد و تمام دل خسته ات را در خود میپیچد ، تو را به حرم امام رضا در مشهد میبرد . گوشه ای از حیاط میایستی به تماشای دو گنبد و نیایش ، صدای زنگ ساعت که بلند میشود تمام دلت آرام میگیرد ، حرمین دارای دو گنبد طلایی با حاشیه ای آبی رنگ در قسمت میانی گنبد و بدنه است که هر یک بر روی بقعه یکی از دو امام علیهم السلام قرار گرفته است . در واقع بنای کنونی حرمین از معماری دوره صفویه در ادامه ساخته شدن ها و ویران شدن های بسیار از زمان شهادت تا ساخته شدن آن به شکل بارگاه با یک گنبد در زمان آل بویه و گذراندن دوره خرابیهای تهاجم هولاکو خان مغول به بغداد در نهایت به شکل بنایی با معماری کنونی با دو گنبد میباشد . در بیان عشق معماران ایرانی به اهل بیت همین بس که اوج بالندگی هنر معماری ایران در ایوان ها و آینه کاریها و کاشی کاریها و معرق های جای جای حرمین جاری شده و چشم هر بیننده ای را به تحسین وا میدارد . تفاوت معماری این بنا علاوه بر دو گنبدی بودن در مستطیل شکل بودن آن است ، ضریح بسیار زیباست و بر چهارگوشه آن اسما الهی نگاشته شده است . دورتادور ضریح آینه کاری شده و بقعه زیبای آن با گلدان هایی مزین شده به گل ، در طول بارگاه امام موسی کاظم ( ع ) ، قبر مطهر حضرت جواد ( ع ) قرار دارد . ضریح خواجه نصرالدین طوسی در مشرق رواق جنوبی حرم واقع شده که بر روی مرمر قطعه شعری که امام زمان در رثای فوت او سروده است به چشم میخورد؛آرامگاه ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه؛ در مشرق رواق جنوبی به همراه قبر شیخ مفید است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 208فهرست مطالب شماره 208
×