بازدید امروز تا این لحظه 11764 بار

ساختمان قزاق خانه مرمت می شود

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران در پاسخ به شایعه تخریب میدان مشق توسط شهرداری گفت: شهروندان تردید نکنند تغییراتی که در میدان میافتد ارزشمند خواهد بود و تا پایان تابستان میدان مشق و بناهای اطراف آن مرمت و نورپردازی خواهد شد. جمال کامیاب، با اشاره به پیشرفت 40 درصدی پروژه میدان مشق در توضیح اقدامات انجام شده در این میدان گفت: آنچه در میدان مشق در حال انجام است طرحی است که تمامی مطالعات قبلاً توسط صاحب نظران و کارشناسان میراث و شهری انجام شده و پیش بینی میشود تا پایان تابستان کار تکمیل شود. وی از سنگفرش شدن خیابان کوشک مصری در طرح خبر داد و گفت: این خیابان همانند محوطه سردر اصلی باغ ملی حدفاصل خیابان فردوسی و سی تیر به طور کامل سنگفرش میشود. کامیاب افزود: تمامی پیش بینیهای تأسیساتی آب، برق و گاز مجدداً اصلاح شده و سنگفرش های جدید بر اساس طراحی که با کارشناسان میراث و طراحان مجرب انجام شده، تزیین میشود. مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران همچنین از مرمت و بازسازی ضلع جنوبی ساختمان قزاقخانه با هماهنگی و همکاری دانشگاه هنر خبر داد و خاطرنشان کرد: مبلمان متناسب با فضای تاریخی میدان مشق طراحیشده و به زودی در مسیر یادشده نصب میشود. کامیاب بخش دیگر تغییرات این میدان را مربوط به نورپردازی دانست و تصریح کرد: اغلب بناهایی که در میدان مشق قرار دارد تا پایان طرح به طور کامل متناسب با بنا و ارزش تاریخی و کارکردی خود نورپردازی میشوند. وی خطاب به شهروندان و افرادی که درباره تغییرات میدان مشق ابراز نگرانی کردند، گفت: تردید نکنید اتفاقی که میافتد بسیار ارزشمند خواهد بود و به افرادی که نگرانند پیشنهاد میشود سری به این محوطه بزنند که قطعاً دل نگرانی آنها برطرف خواهد شد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 208فهرست مطالب شماره 208
×