بازدید امروز تا این لحظه 11308 بار

معماری نیاز به انقلاب نگرشی دارد

رئیس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران گفت: رشته معماری نیاز به یک انقلاب نگرشی دارد. دکتر فرح حبیب در نخستین گردهمایی و نمایشگاه آثار معماران در سالن آمفیتئاتر جهاد دانشگاهی خوزستان در اهواز اظهار داشت: برخی اساتید تلاش های زیادی در زمینه علم معماری انجام داده اند اما محدود است و هنوز جای کار دارد. وی با بیان اینکه معماری یک رشته جامع العلوم است و تمامی زمینه ها را در بر میگیرد، افزود: معماری فرارشته ای است و رابطه انسان با انسان، انسان با محیط و انسان با شهر را میتواند نشان دهد. حبیب ادامه داد: اگر معماری در شهر نابخردانه باشد پایداری شهر را به خطر میاندازد و ما باید ویژگیها و هویت معماری ایرانی را باید بشناسیم و آن را حفظ نماییم. رئیس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران گفت: معماران باید فضایی خلق کنند که وقتی در آن فضا قرار میگیریم احساس خوشایندی فراتر از یک سرپناه به ما دست دهد. این استاد دانشگاه اضافه کرد: ارزش مدارس معماری در ساخت وساز و شکل گیری شهرها مشهود است و یک مکتب و یک مدرسه معماری میتواند چهره شهرها و زندگی مردم را متحول کند. وی ادامه داد: معماری با پژوهش پیوند دارد و برای انجام هر کاری در این رشته، باید زیرساخت های پژوهشی آن شکل گیرد. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه معماران امروز ما باید به دنبال سبک باشند، گفت: با وجود آمار بالای دانش آموختگان معماری ، اما هنوز معمار نخبه در جامعه نداریم.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 208فهرست مطالب شماره 208
×