بازدید امروز تا این لحظه 12071 بار

انرژی وارداتی می شود؟

درحالیکه بر اساس اهداف تعیین شده برای اجرای فاز دوم هدفمندی، باید شدت مصرف انرژی کاهش مییافت، گزارش ها نشان از آن دارد که نه تنها میزان مصرف انرژی کاهش نیافته، بلکه این امکان وجود دارد که ایران تبدیل به واردکننده انرژی شود. یکی از اهدافی که از همان ابتدای اجرای هدفمندی مطرح شد، کاهش شدت مصرف انرژی بود. دولت با برداشتن یارانه ای که در بخش های مختلف به انرژی میداد، در تلاش بود تا مصرف سوخت را کنترل کند. استدلالی که دولت میآورد این بود که به دلیل یارانه ای که روی قیمت سوخت به مردم داده میشد، مصرف انرژی روز به روز بالا رفته بود. دولت گمان میکرد که با برداشتن یارانه دولتی از روی حامل های انرژی، میتواند شدت مصرف را کنترل کند. بعد از فاز اول، دولت معتقد بود که قدری مصرف سوخت را کاهش داده است اما آن طور که گزارش های منتشرشده از نتایج فاز اول نشان میداد، شدت مصرف انرژی تنها در مقاطعی کاهش یافت و در نهایت میزان مصرف دوباره به حجم قبل بازگشت. درعین حال، دولت امیدوار بود تا بتواند بخشی از اهداف محقق نشده خود را در فاز اول، در فاز دوم اجرایی کند تا شاید تب و تاب مصرف انرژی قدری کاهش یابد. آن طور که از صحبت های مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت برمیآید، فاز دوم هم کمکی به کاهش مصرف سوخت نکرده است. نصرت الله سیفی اخیراً تأکید کرده است که اگر شدت مصرف انرژی به همین روال ادامه یابد، ایران به واردکننده انرژی تبدیل میشود. وی درعین حال به این مسئله نیز تأکید کرده است که در سال گذشته قرار بود که از محل بازپرداخت یارانه ها 300 میلیارد تومان به وزارت نفت برای بهینه سازی مصرف انرژی و 200 میلیارد تومان به وزارت نیرو اختصاص داده شود که این امر محقق نشد. صحبت های وی به خوبی نشان میدهد که اهداف دولت برای اجرای هدفمندی اجرایی نشده است، چراکه در حین تلاش برای کاهش مصرف سوخت، در نظر داشت بخشی از درآمد هدفمندی را صرف بهینه سازی مصرف سوخت کند که به نظر میرسد محقق نشده است. بهینه سازی مصرف سوخت ازاین جهت اهمیت دارد که بخشی از انرژی در شبکه توزیع هدر میرود. برق، گاز یا دیگر حامل های انرژی فرقی ندارد؛ واقعیت این است که شبکه توزیع بخشی از انرژی انتقالی را هدر میدهد. این مسئله بارها از سوی وزیر نفت نیز بیان شده اما به نظر میرسد که تمرکز دولت بر اجرای قانون هدفمندی و صرفه جویی انرژی از این طریق است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 208فهرست مطالب شماره 208
×