بازدید امروز تا این لحظه 11195 بار

سود 4 برابری بهره وری انرژی

گروه تأسیسات: طبق گزارش های آژانس بین المللی انرژی، سود کامل حاصل از بهینه سازی صنایع در سال های گذشته به صورت مداوم افزایشیافته است. گزارش 232 صفحه ای تحلیلگر بین الملل آژانس بین المللی انرژی از بهینه سازی انرژی در یک دهه گذشته نشانگر آن است که صنایع و دولت ها میباید در مورد بهینه سازی نگاه موشکافانه تری داشته باشند و بودجه مربوط به بهینه سازی تجهیزات را افزایش دهند. گزارش انقلابی آژانس بین المللی انرژی شاید باارزش ترین نتیجه گزارش «دستیابی به مزیت های چندگانه بهره وری انرژی» در این جمله نهفته باشد که با سرمایه گذاری اقتصادی بر روی بهره وری انرژی این ظرفیت وجود دارد که تا سال 2035 سود حاصل از صرفه جویی انرژی به 18 تریلیون دلار برسد که این رقم بسیار بالاتر از اندازه کل اقتصاد ایالات متحده است. شاید منفعت اقتصادی در نگاه اول چشم بسیاری از سیاستمداران را به روی عواید حاصل از بهره وری انرژی باز کند اما این گزارش منافع حاصل از طرح های انرژیهای پاک را هم کنار نگذاشته است. انرژیهایی که میتواند مزیت های بهداشتی زیادی داشته باشد که کاهش هزینه درمان و افزایش کارایی نیروی کار را هم شامل میشود. این موضوع به تنهایی 75 درصد منافع بهره وری را تشکیل میدهد و به معنای آن است که بهره وری انرژی در بخش های غیر انرژی به اندازه سه چهارم صرفه جویی انرژی از طریق بهره وری سودآور است. موضوع تنها به اینجا ختم نمیشود چراکه کاهش مصرف انرژی و هزینه های بهداشت و درمان افرایش راندمان کاری نیروی کار را به همراه خواهد داشت که سودی عملی برای صنایع به همراه دارد. بر اساس روش های ضریب بازگشت سرمایه هزینه صرف شده در افزایش بهره وری از 4.2 سال به 1.9 سال در سال های اخیر کاهشیافته است. تغییر پارادایم بهره وری این گزارش فرضیات قبلی دو دهه اخیر را که بهره وری انرژی قابل ارزیابی و محاسبه نیست به صورت چشمگیری به چالش کشیده است. 15 سال پیش نیز آژانس بین المللی انرژی گزارشی منتشر کرد که شامل جزئیات حاصل از یک مطالعه در مورد نزدیک به 100 شرکت بود که در عین کاهش مصرف انرژی میزان تولیدات خود را بالا برده و به کاهش آلودگی محیط زیست نیز یاری رسانده اند. ده سال پس ازآن نیز گزارشی در مورد طراحیهای سبز در ساختمان های مسکونی منتشر شد که نشان داده بود ؛ در عین مصرف انرژی فسیلی کمتر، میزان تولید انرژی در این ساختمان ها افزایش پیدا کرده است. گزارشی که مورد تائید انجمن ساختمان های سبز آمریکا نیز قرار گرفت، اما آن گزارش ها همچون داستان هایی سرگرم کننده مورد ارزیابی واقع شد و نسبت به صحت و عمومیت آنها شائبه هایی ایجاد شد. گزارش جدید از نظر مقیاس تحلیل و اعتبار مورد تأیید قرار گرفته است. مزیت های غیراقتصادی افزودن ابزارها و محصولات افزایش بهره وری ساختمان مانند انواع عایق ها و یا برنامه های تهویه مطبوع بهینه استاندارد زندگی را برای ساکنان بهبود میبخشد، به ویژه این برنامه برای گروه های آسیب پذیر همچون کودکان، کهنسالان و افراد بیمار اهمیت دارد. پتانسیل عوامل بیماریزایی همچون بیماریهای تنفسی، قلبی و عروقی، رماتیسم، آرتروز و آلرژی با چنین برنامه هایی در ساختمان ها کاهش پیدا میکند. بر اساس بررسیها و مطالعات مستقل سود حاصل از بهره وری انرژی وقتی هزینه های سلامت را هم در نظر بگیریم 4 برابر خواهد شد و این جدای بهبود شرایط روانی در منازل محیط کار است که بر اساس برآوردهایی به اندازه نیمی از هزینه سلامت هزینه بردار خواهد بود. بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی اگر دولت های اتحادیه اروپا کمتر برای سلامت بخش عمومی هزینه کنند و بیشتر به کیفیت مصرف انرژی در ساختمان ها توجه داشته باشند در بهترین شرایط سالانه 259 میلیارد دلار برای این اتحادیه صرفه جویی در هزینه ها را در پی خواهد داشت. در قسمت صنعتی نیز کارکنان تا 2.5 برابر راندمان بیشتری از خود نشان خواهند داد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 208فهرست مطالب شماره 208
×