بازدید امروز تا این لحظه 9359 بار

هدفمندی یارانه ها با اقدام های غیر قیمتی

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت اظهار کرد: طرح هدفمندی زمانی که با اقدام های غیر قیمتی همراه باشد، موفق میشود. نصرت الله سیفی با اشاره به هدفمندی یارانه ها به عنوان یکی از محورها برای کاهش 50 درصدی شدت انرژی کشور، گفت: هدفمندی یارانه ها یعنی آزادسازی قیمت به شکل صحیح و نه به شکلی که تاکنون اجرا شده است. وی با اشاره به اینکه قانون هدفمندی یارانه ها فصل هایی دارد که متأسفانه مغفول مانده و اجرانشده است، اظهار کرد: ازجمله ماده 7 این قانون که باز توزیع اختلاف قیمت سال پایه یعنی 89، با قیمت روز است، هم اکنون تنها به صورت 42 هزار و 500 تومان به ازای هر نفر در ماه داده میشود، درحالیکه این یک بخش از ماده 7 بود و چند بخش از این ماده به هیچ وجه اجرا نشد که یکی از آنها دادن بخشی از پول به بهینه سازی و سلامت بود که تنها بخشی کمی سال گذشته انجام شد. سیفی یادآور شد: هم اکنون شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، برای کاهش پنج میلیارد بشکه معادل نفت خام تا سال 1400 برنامه ریزی کرده است، اما برای تحقق این هدف به سرمایه اولیه احتیاج دارد که امیدواریم امسال محقق شود.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 208فهرست مطالب شماره 208
×