بازدید امروز تا این لحظه 9125 بار

ذخایر استراتژیک آب منفی شد

قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه میزان منابع آب تجدیدشونده از 135 به 110 میلیون مترمکعب کاهشیافته است، گفت: رفتار مصرفی آب کشور باید تغییر کند. ستار محمودی با بیان اینکه اگر نگاهی به اقلیم ایران بیندازیم، میبینیم که حدود 85 درصد مساحت کشور دارای اقلیم خشک است، گفت: با رشد جمعیت و صنعت، میزان مصرف آب از کنترل خارج شده است. قائم مقام وزیر نیرو خاطرنشان کرد: از حدود 4 دهه پیش، میانگین بارش ها در کشور از 250 میلیمتر به 240 میلیمتر، میانگین سالانه روان آب ها از 86 میلیون مترمکعب به 46 میلیون مترمکعب و میزان منابع آب تجدیدشونده از 135 میلیون مترمکعب به 110 میلیون مترمکعب کاهش پیدا کرده است. محمودی ادامه داد: هیچ نظامی نمیتواند مردم را با فشار مجبور به مصرف بهینه آب کند و تنها راه این است که مردم خود دغدغه آب داشته باشند و لازمه این جوش وخروش همان فرهنگ سازی است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 208فهرست مطالب شماره 208
×