بازدید امروز تا این لحظه 2548 بار

قوانین در چارچوب سیاست های اصل 44 باشد

مدیر کل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت تعاون تاکید کرد: به منظور توسعه بخش تعاون، باید قوانین برنامه ششم در چارچوب سیاست های اصل 44 باشد. به گزراش پیام ساختمان، علیرضا ناطقی در خصوص ویژگی ها و امتیازات مسکن اجتماعی گفت: مسکن اجتماعی برای افرادی است که توانایی و شرایط تامین مسکن ندارند. وی افزود: از این منظر این طرح، طرح ارزشمندی است که وزارت تعاون آن را با همکاری و تعامل سازنده با وزارت راه و شهرسازی و دستگاه های ذی ربط، انجام می دهد و در آینده شاهد اجرایی شدن آن خواهیم بود. ناطقی ادامه داد: دهک های پایین جامعه که نیاز به حمایت دارند، در بخش مسکن حمایت می شوند. این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که به نظر شما در برنامه ششم، حداقل چه انتظاراتی برای بخش تعاون باید، در نظر بگیریم، گفت: سال 94 باید برنامه ششم تنظیم شود و از این جهت سال مهمی است، ماده 124 برنامه پنجم چارچوب های مربوط به بخش تعاون را مشخص کرده است و انتظار داریم بخش تعاون در برنامه ششم پررنگ تر دیده شود. وی با بیان اینکه توسعه تعاون در سیاست های اصل 44 امده است، تاکید کرد: باید قوانین برنامه ششم در چارچوب سیاست های اصل 44 باشد. ناطقی در توضیح شرایط آن تصریح کرد: باید بر تحقق سهم 25 درصدی و ورود به عرصه های جدید اقتصاد از جمله بانک و بیمه در این برنامه تکیه بیشتری شود.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 208فهرست مطالب شماره 208
×