بازدید امروز تا این لحظه 11460 بار

گواهی صلاحیت برای متراژهای بالا

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه قانون نظام مهندسی باید زیر و رو شود، گفت: نظارت مهندسان تأثیری بر گرانی مسکن ندارد. سعید غفرانی در خصوص اصلاحیه قانون نظام مهندسی که در مجلس رأی لازم را به دست نیاورد، گفت: قبول داریم که اصلاحیه قانون نظام مهندسی کامل نبود و فقط مواردی از قانون اصلاح شده بود اما معتقدیم که از قانون فعلی نظام مهندسی بهتر بود.وی با بیان اینکه متأسفانه نمایندگان همراهی نکردند و از دستور خارج شد، بیان کرد: اصلاحیه قانون بخشی از نارساییها را در قانون فعلی نظام مهندسی برطرف میکرد اما اگر میخواهیم که قانونی جامع و کاملی داشته باشیم، باید کل قانون زیر و رو شود. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با تأکید بر اینکه تغییر قانون زمان زیادی نیاز دارد، افزود:باید مدت ها وقت صرف شود تا کل قانون نظام مهندسی اصلاح شود.غفرانی در خصوص گلایه انبوه سازان از شیوه اصلاح قانون نظام مهندسی و نبود آنها در جلسات، اظهار داشت: به نظر میآید دعوت هایی از آنها شد اما ازآنجاییکه این تشکل ها مستقل کار میکنند و ما با همکاری ندارند، طبیعی است فاصله میان انبوه سازان و نظام مهندسی به وجود میآید. وی تصریح کرد: دلیل اینکه هنوز این طرح در ساختمان های کمتر از یک هزار متر اجرایی نشده این است که برخی میگویند ساختمان گران میشود اما ما این موضوع را قبول نداریم.غفرانی با بیان اینکه سهم مهندسان از این طرح حداکثر 10 درصد از ساخت است، گفت: حتی با کمتر از این هم مهندسان کار نظارت را انجام میدهند، البته این رقمی نیست که در گرانی ساختمان اثر بگذارد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 208فهرست مطالب شماره 208
×