بازدید امروز تا این لحظه 11913 بار

دفتر سازمان نظام مهندسی در شهر اندیشه

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در جهت اجرای کامل مقررات ملی ساختمان و ساخت وساز پایدار و در جهت حفظ حقوق نسل های آینده، روز یکشنبه 23 فروردین ماه ، قرارداد طرح و ساخت ساختمان دفتر نمایندگی شهر اندیشه به صورت ساختمان سبز را منعقد کرد. بر اساس این قرارداد ساختمان مذکور طبق اصول و مؤلفه های ساختمان سبز طراحی و ساخته خواهد شد که ازجمله این موارد میتوان به اجرای ساختمان کاملاً منطبق با مقررات ملی ساختمان، طراحی و به کارگیری تمهیدات لازم برای کاهش مصرف انرژی ساختمان، طراحی و به کارگیری تمهیدات لازم برای رفاه بیشتر ساکنان، طراحی بهینه ساختمان ازلحاظ سازه ای، معماری، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی، استفاده بهینه از منابع آب(کاهش مصرف آب، استفاده از آب باران، چرخهی آب خاکستری در ساختمان و ...) ، پایش، ممیزی، آموزش و مدیریت دانش کامل پروژه(تهیه کتاب پروژه، فیلم پروژه، شناسنامه کامل فنی ساختمان، مستندسازی مراحل ساخت و اجرا، تعبیه اتاق نمایش مؤلفه های ساختمان، اجرای بعضی از قسمت های ساختمان به صورت نمایان و ...) ، استفاده از انرژیهای تجدید پذیر و نو(مانند انرژی خورشیدی) در ساختمان، طراحی و اجرای ساختمان بر اساس ملاحظات ساختمان سبز LEED، ممیزی انرژی(نور و حرارت) در ساختمان و استفاده از نتایج آن در طراحی، کاهش آلودگی و آسیب های حین ساخت به محیط زیست، اجرای ساختمان به صورت صنعتی و استفاده هر چه بیشتر از مصالح دوستدار محیط زیست و پیش ساخته(کمک به کاهش آلودگی محیط کارگاه حین ساخت) ، کاهش نخاله های ساختمانی و بازیافت آنها تا حد امکان و ایجاد کیفیت مناسب محیط داخلی ساختمان برای کارکنان و مراجعه کنندگان اشاره کرد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 207فهرست مطالب شماره 207
×