بازدید امروز تا این لحظه 12143 بار

4500 مهندس زن در استان مازندران

عضو هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران گفت: چهار هزار و 500 نفر از اعضای نظام مهندسی ساختمان استان را بانوان تشکیل میدهند. به گزارش پیام ساختمان، سودابه مهری با بیان اینکه در سال های اخیر جمعیت بانوان مهندس رشد قابل توجهی داشته است، اظهار داشت: چهار هزار و 500 نفر از اعضای نظام مهندسی ساختمان را بانوان تشکیل میدهند که 90 درصد این جمعیت جوان هستند.وی با اشاره به جمعیت جامعه مهندسی استان گفت: سازمان نظام مهندسی 27هزار مهندس عضو دارد که از این تعداد حدود 4500 نفر را بانوان تشکیل میدهند و آنچه حائز اهمیت است جوان بودن جمعیت بانوان مهندس است و این نیروی جوان باید باانگیزه و انرژی بیشتری در عرصه ساخت وساز فعالیت کنند. رئیس کمیسیون بانوان سازمان با اشاره به فعالیت های کمیسیون بانوان در طی سه سال اخیر بیان کرد: با همکاری و همفکری اعضای کمیسیون سعی کردیم برنامه هایی در راستای سیاست های کلی سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران داشته باشیم. مهری با بیان اینکه در قانون نظام مهندسی و قانون جمهوری اسلامی میزان فعالیت آقایان و خانم ها مشخص نشده، گفت: میزان فعالیت به توان، پشتکار، دانش و توانمندی ما مربوط میشود و خانم های جوان باید حضور و دوام خود را در عرصه ساخت وساز و نظام مهندسی اثبات کنند .
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 207فهرست مطالب شماره 207
×