مرکز هنری کمبل

معماران« بی آی جی» برنده مسابقه ای برای بازسازی و گسترش یک مرکز هنری در ایالت یوتا شدند که طرح پیشنهادی آنها قرار است با حجم گسترده ای از چوب های انباشته شده از تراورس های خط آهن ساخته شود . مرکز هنری کیمبال با پنج طبقه جدید ، گالریهای نمایش در زیرزمین و طبقات بالا و متصل به هم و رستورانی مابین آنها به همراه پله ای مارپیچی را فراهم میکند . تراس پشت بام ، چشم اندازی به ساختمان های موجود دارد که معماران قصد تبدیل آنها به یک مرکز آموزش را دارند . بازدیدکنندگان به دو ساختمان از طریق یک پذیرش و لابی با ارتفاع دو برابر وارد میشوند ، جایی که بازشوها دیدهایی به گالریهای پایین دارند . ساخت این پروژه اوایل سال 2013 آغازشد و در اواسط امسال-2015- به اتمام میرسد .
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 204فهرست مطالب شماره 204
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×