تهویه پارکینگ ها

پارکینگ ها یکی از اجزای لاینفک ساختمان های امروزی بوده و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند . تردد خودرو ها در پارکینگ و خروج گاز های حاصل از احتراق خودرو ، هوای پارکینگ را به شدت آلوده میکند ؛ طوری که بعضا تردد و عبور و مرور افراد در پارکینگ هایی که در طبقات زیرین ساختمان واقع بوده و دارای تهویه مناسب نیستند با مخاطراتی همراه میشود . علاوه بر آن در اکثر موارد موتورخانه ساختمان نیز در گوشه ای از پارکینگ قرارگرفته و نیاز به هوای تازه برای احتراق کامل مشعل را مضاعف مینمایند . ملاحظات طراحی در مواردی که پارکینگ به وسیله یک یا چند پنجره به هوای آزاد راه داشته باشد ، به شرط اینکه پنجره در موقعیت صحیحی قرارگرفته باشد و گردش هوا فضای پارکینگ را پوشش بدهد ، استفاده از یک یا چند فن اکسیال پنجره ای، هوای تازه مورد نیاز افراد را تأمین مینماید . در مواقعی که پنجره به فضای آزاد وجود نداشته باشد به شرط اینکه رمپ به اندازه کافی بزرگ باشد ، همچنین رمپ مستقیما به هوای آزاد راه داشته باشد ، میتوان از جت فن های سقفی که به طور سری پشت سر هم قرارگرفته اند ، استفاده نمود . در پارکینگ هایی که در طبقات زیرین واقع شده و رمپ به طور مستقیم با هوای آزاد در ارتباط نیست و پنجره ای هم وجود ندارد ، استفاده از اگزوزفن و سیستم کانال اجتناب ناپذیر به نظر میرسد . در این سیستم یک خط کانال برای تأمین هوای تازه و یک خط برای تخلیه هوای آلوده در نظر گرفته میشود . با توجه به این موضوع که اگزوز اکثر خودرو ها در قسمت کف خودرو و در سطح پایین واقع هستند ، یعنی منبع آلوده کننده هوا در قسمت نزدیک به سطح واقع شده ، بهتر است دریچه های کانال تخلیه ( خط اگزاست ) در قسمت پایین دیوار و دریچه های تأمین هوای تازه در سقف تعبیه گردند زیرا این موضوع باعث جلوگیری از صعود هوای آلوده به بالا و تنفس آن توسط افراد میگردد . ارائه دهنده مقاله : « گروه مهندسی کارنو» آگهی در صفحه 48
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 203فهرست مطالب شماره 203
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×