بازدید امروز تا این لحظه 7643 بار

جزئیات تسهیلات 50 میلیونی مسکن

جزئیات سهمیه های استانی تسهیلات بافت فرسوده ( تا سقف 50 میلیون تومان ) و وام ودیعه مسکن ( تا سقف 20 میلیون تومان ) منتشر شد . پرداخت وام بافت فرسوده از ابتدای بهمن ماه شروع شده و سهمیه هر استان برای اختصاص وام تسهیلات ساخت مسکن در بافت فرسوده و وام ودیعه مسکن مشخص شده است که بر این اساس ، استان خوزستان با 220 سهمیه احداث واحد مسکونی بیشترین سهمیه و استان چهارمحال و بختیاری با 98 سهمیه احداث کمترین سهمیه را به خود اختصاص داده اند . همچنین بیشترین سهمیه پرداخت وام ودیعه مسکونی برای استان خراسان شمالی و کمترین سهمیه برای استان های چهارمحال و بختیاری، سمنان و خراسان جنوبی در نظرگرفته شده است . همچنین بر اساس ضوابط پرداخت تسهیلات بافت فرسوده به ازای هر واحد مسکونی در کلان شهرها 50 میلیون تومان، در مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر 40 میلیون تومان و سایر شهرها 30 میلیون تومان است و حداکثر تا 80 درصد هزینه های ساخت مسکن بدون در نظر گرفتن متراژ واحدها پرداخت میشود. مراحل اعطای تسهیلات در مرحله مشارکت مدنی برای احداث بر اساس پیشرفت کار و مطابق گزارش ارزیابی کارشناس،تسهیلات حداکثر در 4 مرحله پرداخت میشود: پایان فونداسیون 15 درصد، پایان اسکلت و سقف 25 درصد، پایان سفت کاری 35 درصد و پایان نازک کاری 25 درصد. مدت تسهیلات مشارکت مدنی 2 سال و اجاره به شرط تملیک 10 سال است. بر اساس این گزارش متقاضیان دریافت تسهیلات ودیعه مسکن باید از سوی مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان استان یا شهردار هر شهر، مستقیم به مدیریت شعب بانک های استان ها معرفی میشوند. سهمیه کلیه استان ها در مجموع تعداد 5 هزار واحد مسکونی و تسهیلات ودیعه مسکن نیز به مالک معرفیشده و حداکثر به تعداد یک هزار مورد تسهیلات است. سقف تسهیلات ودیعه مسکن در کلان شهرها 20 میلیون تومان و شهرهای بالای 200 هزار نفر 15 میلیون تومان و سایر شهرها 10 میلیون تومان است. همچنین مدت تسهیلات مسکن اسکان موقت مالک معادل مدت مشارکت مدنی و حداکثر 2 سال در 24 قسط مساوی ماهانه است. پس از پایان مشارکت مدنی و قبل از انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک باید قرارداد جعاله تسویه شود. نرخ سود دوران اجاره به شرط تملیک و ودیعه اسکان موقف مالک برابر با نرخ عقود مبادله ای و نافذ در زمان قرارداد و در حال حاضر 22 درصد است. بر اساس این گزارش، سهمیه بانک ها هم برای ارائه تسهیلات مشخص شد که سهم بانک ملی 15 هزار، صادرات 14 هزار، تجارت 13 هزار، ملت 15 هزار، سپه 5 هزار، رفاه کارگران 5 هزار و پست بانک هم یک هزار عدد تسهیلات تعیین شده است. همچنین سهم بانک های اقتصاد نوین 30 هزار، کارآفرین30 هزار، پارسیان 10 هزار، سامان 20 هزار، پاسارگاد 30 هزار، گردشگری 10 هزار، سرمایه 5 هزار و سینا 10 هزار فقره تسهیلات نوسازی بافت فرسوده خواهد بود. سهم بانک شهر30 هزار فقره، سهم بانک دی 5 هزار، حکمت ایرانیان 10 هزار، ایران زمین 10 هزار، انصار 10 هزار، خاورمیانه 10 هزار و قوامین هم 12 هزار سهمیه احیای نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری را پرداخت میکنند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 203فهرست مطالب شماره 203
×