افزایش وام مسکن منجر به افزایش قیمت ها نشود

یک کارشناس مسکن تصمیم وزارت راه وشهرسازی مبنی بر ارائه تسهیلات 50 درصدی برای خرید خانه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر که این تصمیم گرفته شده باید ابعاد تورمی آن نیز در نظر گرفته شود وبا شاخص های کلان اقتصادی دیگر مقایسه شود. تا دوباره منجر به افزایش قیمت ها نشود .

افزایش-وام-مسکن-منجر-به-افزایش-قیمت-ها-نشود
یک کارشناس مسکن تصمیم وزارت راه وشهرسازی مبنی بر ارائه تسهیلات 50 درصدی برای خرید خانه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر که این تصمیم گرفته شده باید ابعاد تورمی آن نیز در نظر گرفته شود وبا شاخص های کلان اقتصادی دیگر مقایسه شود. تا دوباره منجر به افزایش قیمت ها نشود . باقر میلانی در گفتگو با پیام ساختمان گفت: در کشورهای دیگر از جمله کشورهای صنعتی و اروپایی حدود 80 تا 120 درصد مبلغ خانه وام داده می شود که البته مهلت باز پرداخت آن 40 تا 50 سال است. وضعیت تورم وشاخص های کلان اقتصادی در آن کشورها به گونه ای است که می توانند به راحتی این وام را بپردازند . وی با بیان اینکه انضباط مالی دولت یازدهم، حباب مسکن را از بین برد اضافه کرد: در حال حاضر بازار مسکن در وضعیت رکود به سر می برد نه رکود تورمی . این کارشناس مسکن ادامه داد: من اعتقاد دارم وام باید به سازنده تعلق بگیرد تا واسطه گری مسکن از بین برود .
انتهای خبر/پ
×