به جای انتقال پایتخت طرح تفصیلی بازنگری شود

کاظم ناظر تبار ، کارشناس ارشد معماری با بیان این مطلب که همه کارشناسان معتقدند؛ آشفتگی بصری معماری در تهران به علت گسترده بودن مساحت تهران است، گفت : این دلیل موجه برای این همه اغتشاشات بصری نیست چون اگر این چنین بود باید بی نظم ترین معماری ها را در شهرهای اروپا مانند لندن ،برلین ،ژنو ،دوبلین و یا شهر آسیایی کوالالامپور که از نظر وسعت از تهران ما بزرگ تر هستند، می دیدیم اما عملاً چنین چیزی مشاهده نمی کنیم

به-جای-انتقال-پایتخت-طرح-تفصیلی-بازنگری-شود
کاظم ناظر تبار ، کارشناس ارشد معماری با بیان این مطلب که همه کارشناسان معتقدند؛ آشفتگی بصری معماری در تهران به علت گسترده بودن مساحت تهران است، گفت : این دلیل موجه برای این همه اغتشاشات بصری نیست چون اگر این چنین بود باید بی نظم ترین معماری ها را در شهرهای اروپا مانند لندن ،برلین ،ژنو ،دوبلین و یا شهر آسیایی کوالالامپور که از نظر وسعت از تهران ما بزرگ تر هستند، می دیدیم اما عملاً چنین چیزی مشاهده نمی کنیم . وی افزود:سازندگان این شهرها توانستند در عین طراحی مدرن ساختار معماری را هماهنگ با اقتضائات فرهنگی توسعه دهند. این کارشناس معماری اضافه کرد: برای تغییر ظاهر آشفته معماری تهران ،نباید پایتخت را تغییر داد بلکه باید طرح تفصیلی مورد بازنگری قرار گیرد و سندی جامع برای زیباسازی معماری و نمای ساختمان ها مطرح کرد.. همچنین ضروری است نظارت بر ساخت و سازها در شکل و محتوا دستخوش تحول شود و توجه به نمای ساختمان ها از حالت غیر جدی و فانتزی کنونی به شکلی جدی تغییر کند.ناظر تبار شهرداری را متولی ساماندهی شهر دانست و گفت: این سازمان باید در برابر کلیه مسائل حوزه شهری از جمله معماری شهر پاسخگوی مردم باشد. همچنین از شورای شهر که مسئولیت نظارت بر عملکرد شهرداری را به عهده دارد انتظار می رود در خصوص آشفتگی معماری تهران، شهرداری را به چالش بکشد و اجازه ندهد بی برنامگی های شهرداری در خصوص معماری تهران بیش از این ادامه یابد.
انتهای خبر/پ
×