تاثیر پیروزی جمهوری خواهان بر مسکن

با شکست دمکرات ها در انتخابات سنا ، کنگره آمریکا ( مجلس نمایندگان و سنا ) به دست جمهوری خواهان افتاد . جمهوری خواهان که اکثریت کرسیها را در کنگره امریکا به دست آورده اند ، از محور های اصلی کار شان در سال 2015 رصد مذاکرات هسته ای ایران با گروه 1+5 و تلاش برای تصویب تحریم های بیشتر علیه ایران و محدود کردن دامنه تصمیم گیری باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مذاکرات هسته ای است . اکنون نهاد قانون گذاری آمریکا تحت تسلط جمهوری خواهان است و گمانه زنیهای بسیاری وجود دارد که تلاش نمایندگان آن ، تحت فشار قرار دادن اوباما و تخریب توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 خواهد بود . بعضی کارشناسان اعتقاد دارند؛عدم توافق در مذاکرات هسته ای میتواند تحریم ها را گسترده تر کند و هدف تک نرخی کردن تورم را ناممکن سازد . با توجه به اینکه این توافقات مسیر نقدینگیهای سرگردان کشور را مشخص میکند ، در این مطلب و در گفتگو با کارشناسان ، دیدگاه جمهوری خواهان در رابطه با مذاکرات هسته ای و سیاست خارجی آمریکا و نیز تأثیر توافق یا عدم توافق را بر اقتصاد ایران به خصوص در بخش مسکن - بررسی میکنیم : آینده مثبت است نماینده خرم آباد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به پیام ساختمان گفت : برخلاف آنچه گفته میشود ، واقعیت این است که جمهوری خواهان در موضوع سیاست خارجی خود با ایران واقع بینانه تر از دموکرات ها عمل میکنند . آقامحمدی، در این خصوص که به اعتقاد کارشناسان تسلط جمهوری خواهان بر کنگره ، نگرانی درباره عدم موفقیت مذاکرات هسته ای و کاهش تحریم ها را بیشتر کرده است ، گفت : این دیدگاه بعضی کشور های غربی است و طوری وانمود میکنند که با روی کار آمدن جمهوری خواهان جنگ طلب ، فرصت طلایی کاهش تحریم ها و یا رفع کامل آن از بین میرود ، درصورتی که این امر واقعیت ندارد . وی افزود : آنچه دموکرات ها در مرحله کنونی به عنوان امتیاز و نرمش در مذاکرات هسته ای عنوان میکنند ، در حقیقت نیاز آمریکا به ایران برای برون رفت از بحران های خاورمیانه است . نماینده خرم آباد گفت : آمریکاییها در داخل با کسری بودجه زیادی مواجه هستند ، ازلحاظ بازرگانی، کسری موازنه بازرگانی قابل توجهی دارند و از بُعد خارجی، به دلیل اتخاذ سیاست های غیرواقع بینانه و مستکبرانه ، احساسات ضدآمریکایی در سطح جهانی رو به افزایش است و با نفرت عمومی روبه رو میباشند . بنابراین نه شکست دموکرات ها و نه پیروزی جمهوری خواهان ، تغییرات اساسی در رویکرد آنان نسبت به ما ایجاد نخواهد کرد و اینجاست که مذاکره کنندگان هسته ای ما باید فراست لازم برای برخورد با واقعیت های آمریکا را از خود نشان دهند . آقا محمدی خاطرنشان کرد : نگرانی از اوضاع موجود مردم را کلافه کرده درحالی که رشد اقتصادی کشور مثبت است . نفت در اختیار جمهوری خواهان عباس شریف الدینی، کارشناس مسائل خارجی با بیان اینکه؛ دیدگاه جمهوری خواهان کنگره آمریکا ، در رشد اقتصادی بر پایه توسعه صنعت هیدروکربور ها امکان پذیر خواهد بود ، به پیام ساختمان گفت : جمهوری خواهان با توسعه حفاریهای نفتی به ویژه در منطقه آلاسکا و نیز با لغو محدودیت های اعمال شده بر صادرات گاز طبیعی مایع و نفت خام میخواهند تغییر اساسی در اقتصاد و کاهش درآمد نفتی کشور هایی مانند ایران ایجاد کنند ، بنابراین لازم است هر چه سریع تر دولت وابستگی به درآمد نفت را کاهش دهد . وی افزود : بیشترین تأثیری که کاهش درآمد نفتی بر اقتصاد ایران میگذارد در ساخت وساز نمود پیدا میکند زیرا کاهش بودجه رابطه مستقیمی بر بخش عمران خواهد داشت . در حال حاضر اگر درآمد نفتی بیشتر بود دولت میتوانست طرح مسکن مهر را به پایان برساند و طرح مسکن اجتماعی را نیز در برنامه خود داشته باشد . ایران از سال ها پیش دچار تحریم بود اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به پیام ساختمان گفت : نباید دولت از توافقات به عنوان عامل کاهش تحریم ها یاد میکرد زیرا از زمان شکست آمریکا در طبس تاکنون ایران همواره تحریم بوده است . وی افزود : مسئولین کشور با وجود همین تحریم ها 34 سال ، بودجه کشور را برنامه ریزی کردند ، البته هرچند این تحریم ها تأثیرگذار بوده اما به معنای رکود قطعی اقتصاد کشور نیست . وی در مورد تأثیر تحریم ها در بخش مسکن گفت : بخش مسکن نیازمند برنامه ریزی دولت و همکاری بانک ها در ارائه تسهیلات است . کوثری ادامه داد : در صورت حاصل نشدن توافقات ، ما همان رویه گذشته خود را ادامه خواهیم داد . پیروزی جمهوری خواهان در مذاکرات هسته ای بیتأثیر نیست عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ، برخورد جمهوری خواهان را با نظام جمهوری اسلامی ایران سختگیرانه دانست و دراین باره گفت : آمریکاییها در مذاکرات هسته ای سیاست های کلی دارند که یکی از آنها برخورد سختگیرانه با ایران است ، اما جمهوری خواهان سرسختی بیشتری نسبت به دموکرات ها دارند ، بنابراین ممکن است جمهوری خواهان سرسختی بیشتری در مذاکرات هسته ای با ایران اعمال کنند . عوض حیدرپور ، پیروزی جمهوری خواهان را بیتأثیر ندانست و دراین باره گفت : به هرحال پیروزی جمهوری خواهان در مذاکرات هسته ای بیتأثیر نیست اما این تأثیر بسیار چشمگیر نخواهد بود ، زیرا سیاست خارجی آمریکاییها در رابطه با دیگر کشور ها چه دموکرات ها بر سرکار باشند و چه جمهوری خواهان ، یکنواخت است . اما رفتار جمهوری خواهان در قبال ایران همواره خصمانه و سرسختانه بوده و هست . بنابراین طبیعی است که در مذاکرات هسته ای هم سختگیریهایی وجود داشته باشند . از سوی دیگر این نوع لجاجت و سرسختیها ، زیاده خواهیهای آمریکا را بیشتر میکند . وی خاطرنشان کرد : خیلی فرق نمیکند جمهوری خواهان و یا دموکرات ها کدام شان حاکم باشند ، اما مسئله مهم این است که حداقل در مورد سیاست های خارجی در رفتار با منطقه خاورمیانه و جمهوری اسلامی ایران ، شاهد تغییرات چشمگیری نسبت به گذشته نخواهیم بود . آینده در گرو توافق احمدرضا مکرمی، کارشناس اقتصادی به پیام ساختمان گفت : ازآنجاکه اقتصاد و سیاست همواره بر یکدیگر مؤثر بوده و هست ، بخشی از انتظارات مربوط به آینده اقتصاد کشور و به تبع آن بازار مسکن ، به توافقات هسته ای ایران وابسته خواهد بود . وی افزود : توافق نهایی در مذاکرات هسته ای، از نوسانات و بیثباتیهای اقتصادی خواهد کاست و پیش بینی میشود بخشی از حجم نقدینگی به سمت بازار مسکن حرکت کند که با توجه به تجربه های اثبات شده اقتصادی، اثرگذاری این عامل بر قیمت های بازار مسکن در کوتاه مدت محسوس نخواهد بود؛از سوی دیگر ، در صورت عدم توافق در مذاکرات هسته ای و شدت گرفتن نوسانات ارزی، سمت وسوی سرمایه و نقدینگی عمدتا به بازار هایی متمایل خواهد شد که پتانسیل سفته بازی داشته باشند . سخن آخر با در نظر گرفتن عوامل مختلف تأثیرگذار بر بازار مسکن و بررسی احتمالات و انتظارات قبلی امید میرود با بهبود اوضاع سیاسی و بین المللی و نزدیک شدن به ثبات اقتصادی، اقتصاد کشور بعد از وقفه ای طولانی قدم در مسیر رشد و توسعه بردارد و درنتیجه آن ، به دلیل ایجاد فضای مطمئن و دور از تنش و نوسان ، بازار های اقتصادی مسیر منطقی، با ثبات و امیدبخشی را پیش رو داشته باشند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 201فهرست مطالب شماره 201
گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی کاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیکفپوش ، پارکت ، لمینتسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندرب و پنجره UPVCترموود و چوب نماآجر نسوز ، آجر نسوز نما استخر ، سونا ، جکوزیشیرآلات بهداشتیدرب ضد سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیدیوار پوش - دیوارپوش دکوراتیورنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون پارتیشن پردهشیشه ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستخانه چوبی - سازه های چوبیپله پیش ساخته ، نرده استیلورق ام دی اف و اچ دی افمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق مبلمان خانگی ، اداری ، شهریدرب و پنجره درب و پنجره آلومینیومدرب و پنجره چوبیدرب و پنجره آهنی بلوک شیشه ایحفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سینورپردازیموکتغرفه سازییراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره قفل و کلید دیجیتالکابین دوش
ثبت آگهی رایگان
×