بازدید امروز تا این لحظه 5701 بار

سازمان حمایت، از مالکان حمایت کند

گروه ساخت وساز : وضعیت این روز های ساخت وساز به گونه ای است که نهاد های دست اندرکار منتفع میشوند و مالک وظیفه دارد پول پرداخت کند . پولی که در بیشتر مواقع با دریافت خدمات همراه نیست . بنابراین تمامی نهاد های مرتبط ، روی ساخت وساز حساب ویژه ای بازکرده اند و درعین حال به دنبال ارتقای کیفیت ساخت و ایجاد ارزش افزوده برای مالک نیستند . البته منظور ما از مالک ، کسانی است که به ساختمان به عنوان یک نیاز اولیه نگاه میکنند نه بسازوبفروش هایی که هم مالک هستند و هم سازنده و هدف شان از ساخت وساز کسب سود بیشتر است . در ادامه سلسله گزارش های پیام ساختمان از پروژه های ساختمانی سطح شهر تهران به سراغ ساختمانی رفته ایم که مالک آن شدیدا نسبت به عملکرد نهاد های ذی ربط انتقاد دارد . نهاد های ذی ربط ساختمان را گران میکنند مالک ساختمان در اتاق نگهبانی نشسته و زانوی غم در بغل گرفته بود . بدجوری از هزینه های ساخت وساز ناراحت بود . میگفت : « هرچه پیش بینی میکنم بازهم هزینه ها بیشتر میشود . کسی که ساخت وساز را شروع میکند ، باید حداقل 30 درصد بیشتر از آنچه فکر میکند ، کنار بگذارد چراکه هزینه های پنهان زیادی وجود دارد .» وی ادامه داد : یکی از مهم ترین دلایل گرانی ساختمان اخذ عوارض بیحساب وکتاب از مالک است . از همان ابتدای طراحی تا زمانی که پایان کار میگیرید و سند میزنید باید مرتب پول پرداخت کنید . هر جا هم اعتراض کنید جواب میدهند : «در برابر ارزش ساختمان این پول که رقمی نیست .» درصورتی که مجموع این رقم ها مالک را از پا درمی آورد . ما درد دلمان را به چه کسی بگوییم . هر جا میرویم به شکل پول میبینند . نصف پولی که برای خرید مصالح هزینه میکنیم باید به نهاد های دست اندرکار بپردازیم . آسمان به زمین بیاید آنها همان پول قبلی را میخواهند و کاری به وضعیت مالی مردم ندارند و با این وضعیت طبیعی است که ساخت وساز با رکود مواجه شود . درصورتی که اگر این هزینه ها کاهش پیدا کند ، قطعا ساخت وساز بیشتر میشود و همان پولی که باید به نهاد ها بابت کار های انجام نشده شان پرداخت شود ، نیز به حساب شان واریز میشود . همینه که هست مالک ادامه داد : متأسفانه مهندس ناظر هم توجهی به مشکلات ما ندارد . مجبورم برای اینکه خلأ مهندس ناظر پر شود ، به یکی از نزدیکان بابت نظارت مبلغی پرداخت کنم . وقتی هم میگویم لطف کن بفرما سر کار ، عنوان میکند : «همینه که هست» با چندرقاز پول میخواهی چکار کنم ؟ من هم گفتم حق کاملا با شماست .» منظورش این بود که مبلغ را اضافه کن . من هم از این پول ها به کسی نمیدهم . اگر هم قرار بر شکایت کردن باشد باید کارم بخوابد و وضعیت از همین هم بدتر شود . خنده دار اینکه چند روز پیش با من تماس گرفته که «در محل پروژه حاضرشدم . شما حضور نداشتید . نشان به این نشان که حرف انگلیسی را روی دیوار بیرونی نوشتم .» این همه مدت که بنده در ساختمان حضورداشته ام تشریف نیاورده اند و در یک روز تعطیل که هیچ کس در پروژه حاضر نبوده ، خودش یا یک نفر را فرستاده که روی دیوار من یادگاری بنویسد . من هم تشکر کردم و گفتم لطف شما همیشه شامل حال ما شده ، ان شاالله دستتان شفا باشد . مالک یا بچه سر راهی!؟ وی با بیان اینکه شهرداری فقط پول میگیرد ، گفت : وقتی میگوییم ناظر در ساختمان حضور نمییابد ، عنوان میکنند اعتراض تان را به نظام مهندسی اعلام کنید . سازمان نظام مهندسی هم مدافع حقوق مهندسان است و عملکرد مهندسان را موردنقد و بررسی قرار نمیدهد . در نهایت ما میمانیم و خودمان . هر کس هر کاری دلش میخواهد انجام میدهد و نهایتا پولش را از ما میگیرد و مالک این وسط شده بچه سرراهی . ای کاش سازمان حمایت از حقوق مالکان ساختمان هم شکل میگرفت . مالک خون دل خورده مالک دل شکسته حرف هایش را اینگونه به پایان رساند : مالک در کشور ما بار معنایی سنگینی دارد . در نظر مسئولان انگار یک آدم ظالمی است که حق همه را خورده و حالا هم در رفاه و آسایش زندگی میکند . نمیدانند که مالک هم خون دل خورده تا صاحب 50 متر آپارتمان شده است .
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 200فهرست مطالب شماره 200
×