بازار فلزات از پارسال تا امسال

با توجه به نوسانات هر روز بازار فلزات در سال 91 آنچه که جالب و قابل تأمل است ثبات یا افزایش بسیار اندک فلزات در بازار داخلی سال 92 است

بازار-فلزات-از-پارسال-تا-امسال
با توجه به نوسانات هر روز بازار فلزات در سال 91 آنچه که جالب و قابل تأمل است ثبات یا افزایش بسیار اندک فلزات در بازار داخلی سال 92 است چنانکه در جدول زیر قیمت نیکل، قلع، آلومینیوم ،روی، سرب و پلاتین مقدار تغییر صفر و بقیه فلزات با تغییر قیمت بسیار اندک هستند، ثبات در قیمت این فلزات که گاهی به صورت واحد و گاهی به عنوان مواد اولیه مصالح ساختمان را تشکیل می دهند نشان از وضعیت سفید مصالح ساختمانی فلزات دارد. جدول زیر بازار آهن و فلزات را از 92/1/1 تا 92/10/4نشان می دهد. آهن و فلزات مقدار تغییر کمترین بیشترین میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان) 1,690 (%-0.89) -15 1,690 1,705 میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان) 1,690 (%-0.89) -15 1,690 1,705 نقره (اونس/دلار) 20 (%1.12) +0.22 19 20 تیرآهن 14 (شاخه/تومان) 261,000 (%-2.3) -6000 261,000 267,000 تیرآهن 16 (شاخه/تومان) 321,000 (%-3.43) -11000 321,000 332,000 تیرآهن 18 (شاخه/تومان) 381,000 (%-2.36) -9000 381,000 390,000 نیکل(تن/ دلار) 6,270 (%0) 0 6,270 6,270 قلع(تن/ دلار) 8,950 (%0) 0 8,950 8,950 آلومینیوم(تن/ دلار) 685 (%0) 0 685 685 روی(تن/ دلار) 1,814 (%0) 0 1,814 1,814 سرب(تن/ دلار) 1,983 (%0) 0 1,983 1,983 پلاتین(تن/دلار) 1,327 (%0) 0 1,327 1,331 میلگرد 12 (کیلوگرم/تومان) 1,635 (%-0.92) -15 1,635 1,650 مس (تن/دلار) 7,121 (%0) 0 7,121 7,121
انتهای خبر/پ
×