افزایش وام باعث افزایش قیمت خانه می شود

نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان با اشاره به اینکه در دو اصل از قانون اساسی به موضوع خانه دار شدن مردم تاکید شده است و این موضوع بدون انجام کار کارشناسی صورت نمی گیرد،گفت: متأسفانه سال های سال است که در تولید مسکن از اهداف سند چشم انداز منحرف شده ایم .

افزایش-وام-باعث-افزایش-قیمت-خانه-می-شود
نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان با اشاره به اینکه در دو اصل از قانون اساسی به موضوع خانه دار شدن مردم تاکید شده است و این موضوع بدون انجام کار کارشناسی صورت نمی گیرد،گفت: متأسفانه سال های سال است که در تولید مسکن از اهداف سند چشم انداز منحرف شده ایم . عبدالکریم حسین زاده در خصوص وام خرید مسکن 6 برابر ودیعه، افزود: تجربه نشان داده است که افزایش وام باعث افزایش قیمت خانه می شود. وی ادامه داد: مطمئناً این طرح هم با ناپختگی تمام مانع سیر نزولی قیمت مسکن می شوداین نماینده مجلس با بیان اینکه کشور ما از پشتوانه های محکم قانونی در حوزه مسکن بی نصیب نیست، اظهار داشت : متأسفانه علیرغم وجود قوانین خوب و محکم، برنامه ریزی های دقیقی در حوزه مسکن صورت نگرفته است. نایب رئیس کمیسیون عمران با اشاره به اینکه راهکارهای جامعی برای حذف سرمایه ای بودن مسکن باید در دستور کار قرار گیرد ،گفت : تمایل به خرید خانه در برخی از کشورها در کمترین سطح خود قرار دارد. حسین زاده افزود: الگوهای متفاوتی در دنیا برای خانه دار شدن وجود دارد، به عنوان مثال در کشور آلمان برای خانه دار کردن 27 هزار خانوار ، دولت تفاوت قیمت تولید و فروش قیمت مسکن در بازار آزاد را به عنوان یارانه پرداخت کرد که استفاده از این الگوها در خانه دار کردن زوج های می تواند موثر باشد. نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: درتصمیم گیری برای خانه دار شدن مردم، باید به نحوه توانمندسازی خانوارهای فاقد مسکن توجه کرد. وی افزود: درهرصورت باید دقت شود که با پرداخت وام خرید مسکن، قیمت خانه به طور کاذب افزایش پیدا نکند و تلاش برای خروج از حالت رکود در بخش مسکن نیز نباید فراموش شود.
انتهای خبر/پ
×